Начало / Студенти / Новини / Програмата Panda Labs на WWF България

   

Panda Labs е глобална иновационна програма на WWF и най-новата и вълнуваща платформа за решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

Panda Labs се въвежда за първа година в България с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е одобрена от МОН.

Фокус на програмата Panda Labs са младежите между 15 и 25 години и тяхното дейно участие в разрешаване на екологични проблеми.

До края на м. януари 2021 г. ще бъде първата кампания за набиране на участници в първото събитие, което ще се проведе онлайн през м. февруари (19-21.02.2021 г.), а повече информация можете да откриете тук:

https://www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs/

Резюме и Програма

За допълнителна информация можете да се обръщате към Лилия Аракчиева (larakchieva@wwf.bg; 0894 066 359).