Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2023/2024

   
Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2023/2024 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 8/ 26.04.2023 г.
 
Летен прием магистри за учебната 2023/2024 г.
 
Годишни такси за учебната 2023/2024 г.