Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Юридически факултет / Международни отношения

   

Форма на обучение: Редовнa

 

Състезателни изпити

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

І. Изпит с коефициент 1:

1. История на България

 

+

По избор:
І. Изпит или матура с коеф. 1:

1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
5. Италиански език
6. Руски език

 

+

 

Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.