Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Медицински факултет / Медицинска сестра

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор
І. Изпит с коефициент 3:
1. Биология
2. Химия

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
3. Биология и здравно образование
4. Химия и опазване на околната среда

 

 

+

 

 

Биология

 

 

+

 

 

Химия

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.