Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Физически факултет / Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
І. С коефициент 3:
1. Изпит по Физика
2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:
3. Изпит по математика І или ІІ/ Mатура по математика
4. Изпит по химия/Mатура по химия и опазване на околната среда

 

 

+

 

 

Физика

 

 

+

 

 

Математика

 

* Забележки:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането за специалност Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език) във Физически факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език;

Или

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език;

Или

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.