Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Книгоиздаване

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор с коефициент 3:

I. Изпит по:
1. Журналистика (писмен);
2. Журналистика (устен);

ИЛИ

II. Матура по:
3. Български език и литература;
4. История и цивилизация;
5. Философски цикъл;
6. Чужд език

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.