Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Румънска филология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Френски език
4. Немски език
5. Испански език
6. Италиански език
7. Руски език

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:
8. Български език и литература
9. Английски език
10. Френски език
11. Немски език
12. Испански език
13. Италиански език
14. Руски език

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Чужд език

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.