Начало / Прием / Кандидатстудентски курсове

   

Български език и литература – 987 10 68; 9308 389
каб. 230 – Ректорат, северно крило

История на България
Кооперация „ИФ – 94, 9308 517
Фонд наука и образование, 9308 523; 9308 223; 9308 279
каб. 24/40-Б/42 – Ректорат, южно крило

Философия – 9308 414
каб. 62 – Ректорат, южно крило

Английски език – 9308 314; 946 30 93; 0889 057 616
каб. 167, Ректорат, централна сграда

Френски език – 9308 281; 9308 437; 0893 388 589
каб. 170, Ректорат, централна сграда;
Франкофонски център – Ректорат, северно крило

Немски език - 9308 294
0888 77 96 16
Катедра "Германистика и скандинавистика"
каб. 171, Ректорат, централна сграда, V ет.

Испански език – 9308 334
каб. 125-а - Ректорат, централна сграда

Катедра "Западни езици"
курсове по английски, немски, френски, испански език
873 98 06; 0893 38 85 890893 38 85 89

Италиански език – 9308 281; 9308 437
каб. 170 - Ректорат, централна сграда;
Франкофонски център – Ректорат, северно крило

Руски език - 9308 469
каб. 126 – Ректорат, централна сграда

Биология – 8167 275
бул. Драган Цанков, 8
Биологически факултет, каб. 157

Математика – 8161 522; 862 23 73
бул. Джеймс Баучър, 5 – каб. 209
Факултет по математика и информатика

Физика – 862 30 91
бул. Джеймс Баучър, 5 – каб. А-417
Физически факултет

Химия – 8161 303; 8622 336
бул. Джеймс Баучър, 1 – ст. 106
Факултет по химия и фармация

Журналистика 9308 222
ул. Московска, 49 – каб. 10, 32
Факултет по журналистика и масова комуникация