Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2020-2021 г.

   

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

 

Съгласно заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, провеждането на конкурсните изпити в периода от 10 декември 2020 г. до 23 декември 2020 г. се отлагат.

Всички кандидат-докторанти ще бъдат своевременно уведомени при изготвяне на нов график за провеждане на кандидатдокторантските изпити.

 

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 67 от 28 юли 2020 г.