Начало / Новини / Новини и събития / Завърши проектът CultHera, посветен на гражданската ангажираност и културно и историческото наследство в градска и крайградска среда

   
Завърши проектът CultHera, посветен на гражданската ангажираност и културно и историческото наследство в градска и крайградска среда

В края на април 2024 г. завърши проектът „CultHera: Гражданска ангажираност и културно и историческото наследство в градска и крайградска среда – европейски контекст, перспективи и добри практики“ (2021-1-RO01-KA220-HED-000031987, https://culthera.eu/), осъществяван в рамките на програма „Еразъм +“. Негова основна цел бе популяризирането и използването на културното наследство от световно значение в рамките на университетските преподавания.

Това богатство често остава малко известно извън определени държави, конкретни местни общности или групи от хора със специфични интереси. Затова е важно да се търсят и популяризират добри практики в социализацията и експонирането на европейското културно наследство. Целевата аудитория на този проект е преподаватели, асистенти; местни, регионални и национални инспекторати по образованието; местни, регионални и национални административни органи, управляващи културно наследство; местни, регионални и национални неправителствени органи и организации, работещи с обекти на културно-историческото наследство и др.

1-1

Проектът CultHera отговаря на необходимостта от повишаване на активността на академичната общност в областта на образованието за опазване и социализиране на културно и историческото наследство в градска и крайградска среда. За тази цел са разработени образователни материали, ориентирани към знанията за изграждане на умения и компетентности, в които са използвани практически съвременни подходи в методически издържана структура, представяща спецификите за България, Румъния, Хърватия, Полша, Италия и Португалия.

2-2

Екипът по проекта се състои от: Universitatea Transilvania din Brașov (Румъния) (с функциите на координатор) и партньори: Universidade de Madeira (Португалия), Università Politecnica delle Marche (Италия), Sveucilste u Zagreb (Хърватия), Pax Rhodopica Foundationa и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като асоцииран партньор (България) и Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME (Полша).

3-3

Образователните материали, предоставени в дистанционна форма, са предназначени да насърчават културната ангажираност, междукултурния диалог, мобилизирането и активното участие на всички членове на местните общности (включително членове на общността и университети) за опазване интерпретиране и социализиране на културното наследство на регионално, национално и международно ниво. Разработените материали са достъпни в електронна платформа за обучение и електронна библиотека и са налични на адрес https://moodle.culthera.eu/.