Начало / Новини / Новини и събития / Започват строително-монтажни работи за Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“

   
Започват строително-монтажни работи за Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, на 8 януари 2020 г. в сградата на адрес ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6 (София) се проведе церемония за начало на строително-монтажни работи за Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“.

Дейността ще бъде извършена в период от 180 дни от фирма „Девор“ ООД в помещения, които се стопанисват от Института за изследване на изкуствата при БАН.

В Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ екипи на Института за изследване на изкуствата при БАН ще изпълняват проекти, свързани с обработка, дигитализация, виртуализация и съхраняване на обекти от културното наследство на България.

ИИИзк-3-08012020

Водеща организация по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Повече информация за проекта и неговото развитие можете да намерите на адрес http://www.nasledstvo.bg/ .