Начало / Новини / Новини и събития / Започва изпълнението на проекта UniverCity

   
Започва изпълнението на проекта UniverCity

На 17 ноември 2020 г. бе проведена информационна среща, посветена на стартирането на проект UniverCity. Той бе изготвен от екип на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се класира на първо място в пролетната покана на програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства за висше образование“.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 36 месеца, до есента на 2023 година. Софийският университет е водеща организация в партньорския консорциум, обединил усилията на висши училища и неправителствени организации от България, Румъния и Италия. Дейностите са фокусирани върху създаването на пилотна програма за конкурс на малки проектни инициативи, с научен и/ или иновативен елемент, насочени към проблеми на локално ниво, с участието на местната власт, академичната общност и други заинтересовани страни.

В информационната среща се включиха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, представители на партньорите.

Сред дискутираните теми бяха и възможностите за разширяване на програмата за проектните инициативи като част от реформиране на програмното финансиране на висшето образование и науката у нас.

Участниците се обединиха около идеята, че проектът UniverCity притежава потенциала да се превърне в добра практика за бъдещи политики, изпълнявани от висшите училище съвместно с централната и местните власти.