Начало / Новини / Новини и събития / Юридическият факултет на Софийския университет отбеляза своята 125-годишнина

   
Юридическият факултет на Софийския университет отбеляза своята 125-годишнина

В Народния театър „Иван Вазов“ Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отпразнува своята 125-годишнина. На тържеството присъстваха ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов, заместник-деканите на факултета доц. д-р Георги Митов и доц. д-р Анета Антонова, преподаватели и студенти, възпитаници на факултета магистрати, съдии и общественици.

Празникът започна с изпълнения на Софийския духов оркестър при Дома на културата „Искър“ с диригент Юли Дамянов и на актьорите от Театрална лаборатория „Алма алтер“.

Гостите бяха приветствани от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, който изрази вълнението си и отбеляза, че както честването на 130-годишнината на Софийския университет догодина ще бъде честване на висшето образование в България, така и юбилеят на Юридическия факултет е всъщност годишнина на обучението по право в нашата страна. В словото си той припомни, че Юридическият факултет е третият факултет на Алма матер и със създаването му през 1892 г. първото българско висше училище придобива своя класически университетски облик.

4a

Проф. Герджиков изрази гордостта си, че възпитаници на Юридическия факултет са видни общественици и учени. „На банките в неговите зали са се изграждали като отлични професионалисти десетки имена, изковали с делата си държавността, правовия ред и устойчивост на страната ни. Възпитаници на Софийския университет са били председатели на Народното събрание, министър-председатели, министри, председатели на върховни съдилища и адвокати“.

Ректорът отбеляза още, че в 125-годишната история на Юридическия факултет на Софийския университет са работили преподаватели, утвърдили правната наука у нас, радетели за върховенството на закона и възпитали поколения юристи. Той отбеляза, че преподавателите и студентите са достойни последователи на първоучителите, които малко след възстановяването на българската държава, са положили основите на юридическото образование у нас, осъзнавайки необходимостта от квалифицирани юридически кадри за изграждане на българската държавност.

5

Юридическият факултет отбелязва годишнина, достойна за уважение. И не само заради достолепната възраст, а преди всичко заради работата му в името на доброто и справедливостта, за извървяния труден и достоен път, съпроводен със съзидателния труд на всички преподаватели и студенти.

В приветствието си проф. Герджиков благодари на колегите си, че приемат работата си не като професия, а като призвание. „Благодарение на вашия труд и на вашите студенти Юридическият факултет неизменно е на първо място в рейтинговата система на висшите училища в България. Убеден съм, че и в следващите десетилетия в Юридическия факултет на Алма матер ще се коват умове, които да работят нашата страна да бъде правова и демократична“, каза още ректорът на Софийския университет.

В края на приветствието си проф. Герджиков изрази увереността си, че предстоят още много успехи, че от факултета ще излязат нови бъдещи видни общественици, които да работят за добруването на обществото ни и за налагането на справедливостта и законността. Той пожела още много творчески и професионални предизвикателства и много нови успехи и честити празника на колегите си.

6

Проф. Анастас Герджиков връчи на декана на Юридическия факултет проф. Пенов икона на св. Климент Охридски.

Преподавателите и студентите от Юридическия факултет на Софийския университет бяха поздравени и от министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева. В приветствието си тя заяви, че от създаването си до днес факултетът остава верен на призванието си да формира бъдещите юристи – кадрите, които развиват българската държавност, и да изгражда личности, които играят съществена роля в българското общество и политика.

7

Задачата на преподавателите в Юридическия факултет никога не се изчерпвала само с обикновеното предаване на правни знания. Те винаги са били и продължават да бъдат творци на личности, създатели на духовност, морал, интелект и самостоятелно мислене у младите хора“, каза г-жа Цачева и допълни, че през годините до днес това са много изявени учени, ерудити, интелектуалци, хора на честта с висок морал, които имат значим принос за развитието на България като модерна европейска правова държава.

Министърът на правосъдието изтъкна, че Юридическият факултет на Софийския университет постоянно адаптира своята програма към новите нужди и задачи на държавата и обществото. По думите на г-жа Цачева продължаващата реформа в сферата на висшето образование по специалността „Право“ свидетелства за осъзнатата необходимост от еволюция на юридическото образование. Фокусът върху засиления професионализъм, важността на практическите стажове и прилагането на индивидуализиран подход са част от усилията за изграждането на компетентни кадри, обезпечаващи нуждите на обществото ни през 21-ви век.

3a (4)

Благодарна съм на моите преподаватели и се гордея, че съм възпитаник на този факултет, белязан с дълга академична и научна традиция. Гордея се, че голямото мнозинство от моите колеги в Министерството на правосъдието са възпитаници на този факултет, който е бил и ще остане критерий за академичен стандарт и наука“, каза още министър Цачева.

По повод 125-годишнината от основаването на Юридическия факултет на Софийския университет Цецка Цачева връчи на декана Почетен плакет на Министерството на правосъдието.

10

От свое име и от името на деканското ръководство на Юридическия факултет деканът проф. д-р Сашо Пенов произнесе тържествено слово, с което поздрави своите колеги, студенти и възпитаници на факултета с юбилейната годишнина от създаването на факултета и от началото на юридическото образование в България. „Изминат е труден, но достоен път – път на неуморен, съзидателен труд на преподаватели и студенти, път на забележително и достойно научно творчество, оставило незаличими следи в историята на правото и законодателството на България. Това е факултет, отворил вратите си само 14 години след възстановяването на държавническите традиции в България, прекъснати за цели пет века“.

Проф. Пенов отбеляза, че юристът е човек, завършил висше юридическо образование и придобил юридическа правоспособност. Човек, при когото основното е почитта и обичта към правото. По думите му, за юристите, завършили в Юридическия факултет, правото е станало верую, съдба и достойна професия, правото като изкуството на доброто и справедливото.

Деканът проследи накратко историята на правната наука у нас и отбеляза, че още през 1880 г. се заражда идеята за създаването на национална институция за подготовка на юристи. В словото си той припомни делата на Константин Иречек, Петко Каравелов, Гаврил Кръстевич, Стефан Бобчев и Константин Величков. „На 2 ноември 1892 г. се открива юридическият отдел към Висшето училище в София. По този повод ректорът на университета Димитър Агура пише: Можем смело да кажем, че страна, където няма добър ред и правда, е осъдена на загиване. Ето защо на първо място след просвещението трябваше да бъде застъпено във висшето училище правото“, каза още проф. Пенов и припомни факти от утвърждаването и развитието на Юридическия факултет.

8

По думите му, за светлите умове на българското възраждане, за българските държавници след Освобождението, създаването на университет и организирането на висшето образование е свързано именно с юридически факултет, в който да се изучава правото. Като първи преподаватели постъпват онези, които са имали необходимата висока квалификация и изявен вкус към теоретичните разработки. „Независимо къде са завършили – Франция, Швейцария, Русия, Германия, Чехия, без разделение по оста „Изток-Запад“, те се обединяват, за да поставят основите на юридическото образование в България. Това са: Петър Данчов, Васил Балджиев, Христо Стоянов, Иван Славов, Антон Каблешков, Григорий Белковски, Васил Маринов, Георги Сгурев“, отбеляза проф. Пенов и добави, че още с първия декан на факултета - Марко Балабанов, виден деец на Възраждането, управлението на факултета се поставя на високо ниво.

В приветствието си проф. Пенов изтъкна, че днес Юридическият факултет на Софийския университет е утвърден образователен, научноизследователски и културен център с национален и международен престиж, първи в рейтинговата система на Република България и по двете специалности – „Право“ и „Международни отношения“. Той отбеляза още, че неговите студенти успешно продължават специализацията си в утвърдени образователни центрове в световните рейтингови системи. По думите му Юридическият факултет е един от най-престижните в Алма матер и е бил и ще бъде в центъра на най-значимите събития в историята на университета, определящ до голяма степен неговия облик.

В словото си проф. Пенов отбеляза, че изключително важни за престижа на факултета са неговите будни студенти, които в продължение на пет години натрупват знания в областта на правото и с всеки изминат ден стават все по-умни, защото следващият ден е ученик на предходния. Деканът обърна внимание на отношението на бившите студенти към Факултета, допринесли с даренията си за обновяването на любимата на всички възпитаници 272-ра аудитория, 292 и 295 аудитория.

Проф. Пенов отбеляза и ролята на преподавателите във Факултета от самото му създаване до днес. Той подчерта, че във вековната му история дълбоки следи са оставили десетки незабравими преподаватели и учени, поставили и надграждали фундамента на българската правна наука. „Това са най-добрите кадри, с които България е разполагала. Наследниците на основателите на българската правна наука са сегашните преподаватели на факултета, които винаги са уважавали и зачитали приемствеността в поколенията. Преподавателският състав в Юридическия факултет е обучен чрез множество специализации в чужбина. Те са признателни на неговите създатели, които с ум и перо, с мисъл и действия, създадоха и създават неговата вековна история“.

В приветствието си проф. Сашо Пенов подчерта, че човек може да преживее и без някои материални блага, но без вяра в правдата и законността е невъзможно. „Правораздаването не е просто работа, професия. То е изпълнение на дълг, високо доверие и отговорност. Истинско правосъдие с духовно и интелектуално безлични хора не се прави. Затова освен правни познания и висок професионализъм, работещите в сферата на правораздаването трябва да бъдат личности, притежаващи висши добродетели“.

Деканът честити празника, поздрави всички настоящи и завършили студенти в Юридическия факултет с пожеланието да бъдат преди всичко здрави и никога да не отстъпват от ценностите на правото. „Покланям се пред паметта на преподавателите, които не са сред нас, но са оставили своето творчество и дух във факултета. Пожелавам на преподавателите от факултета здраве и упоритост при преподаване на ценностите на правото“.

Цялото слово на проф. Пенов можете да видите тук .

Приветствено слово към присъстващите поднесе и проф. д-р Красимира Средкова, преподавателят с най-дълъг трудов стаж в Юридическия факултет. Тя се върна в спомените си във времето, когато постъпва на работа в Алма матер през 1976 г., ставайки най-младия асистент, а по-късно най-младия доцент и най-младия професор в Алма матер. Тя благодари за изключителното професионално признание да упражнява правото си на труд именно в Юридическия факултет и подчерта, че за 125 г. Юридическият факултет се е създал, развил и се утвърждава като най-престижното училище за подготовка на юридически кадри в България, а вече четвърт век и на специалисти по международни отношения.

12

„Моите първи думи са преди всичко за създателите на факултета и за нашите учители – стотици знаещи, предани на науката и образованието ни въвеждаха в правото. Те печелеха нашето уважение не с политически длъжности и прояви, а с брилянтна правна мисъл и отдаденост на преподавателската работа. Благодаря за тяхната всеотдайност. Дълбок поклон на признателност“, каза проф. Средкова.

Тя се обърна с поздрав към стотиците практикуващи и вече приключили практиката си колеги – съдии, прокурори, следователи, адвокати, съдии-изпълнители, нотариуси, юрисконсулти и упражняващи всякаква друга трудова функция, за която се изисква професионалната квалификация юрист, за техния всеотдаен и безкористен труд за правовата българска държава.

Проф. Средкова се обърна и към най-младите си колеги, които имат възможността да се подготвят за специалисти в най-престижния и авторитетен юридически факултет в страната: „Сигурна съм, че вашите студентски години ще останат едни от най-щастливите не само със сериозните учебни занятия, но с постоянните успехи на национални и международни състезания, конкурси и други форми, на които с достойнство защитавате името на нашия факултет“. Тя пожела на студентите много упоритост в овладяването на професията и ентусиазмът, с който са постъпвали във факултета, да ги съпътства цял живот.

Проф. Средкова подчерта, че Юридическият факултет на Алма матер винаги получава най-високите атестационни оценки при ежегодната акредитация на Юридическите факултети, както и постоянно признание от чуждестранни университети и международни организации.

В края на словото си проф. Средкова пожела още стотици години, когато българските граждани говорят за Юридическия факултет, да продължават да имат предвид този на Софийския университет.

13

Приветствено слово от името на студентите и възпитаниците на Факултета отправи Алекс Чобанова, студентка в трети курс в специалност „Право“. Тя отбеляза, че студентите юристи са хора, които носят духа на промяната, духа на търсенето на духа, на борба за запазване на искриците, останали още от учредителите.

„Основополагаща стъпка от нашата мисия като хора и юристи би трябвало да бъде да запазим човечността“, отбеляза тя и добави, че човек не може да избяга от историята си, но може да пребори превратностите на времето, да съхрани традициите и да създаде нови, да остави нещо за бъдещето, в което ще живеем всички.

Алекс Чобанова припомни думите на древните римляни, според които там, където правото е нерешително, там няма право и подчерта, че правото е висша цел и призвание на решителните и стремящите се към вечност, но вечност, насочена към другите.

Тя завърши словото си с известната мисъл на Волтер „Може да не съм съгласен с това, което казвате, но до последно ще защитавам правото ви да го кажете“.

Празникът продължи с поздравителни адреси и с връчване на награди за принос към развитието на Юридическия факултет. От името на академичния състав и деканското ръководство на Юридическия факултет проф. Сашо Пенов връчи Почетния плакет на факултета и благодарствена грамота на представители на различни институции.

14

Висшият съдебен съвет бе отличен за приноса му към обучението на студентите от Юридическия факултет с организираните стажантски програми в органите на съдебната власт. Наградата бе приета от Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, който поздрави академичното ръководство на факултета, неговите преподаватели и студенти по повод юбилейната годишнина. От името на Висшия съдебен съвет той връчи на декана на Юридическия факултет Големия плакет на съвета във връзка с 125-тата годишнина от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет.

15

За приноса в изграждане на материалната база на факултета и за насърчаване на творческата активност на студентите чрез ежегодните състезания за студентски есета беше отличен Висшият адвокатски съвет. Наградата получи Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

17

Нотариалната камара на Република България бе наградена за приноса й в сътрудничеството с академичния състав на Юридическия факултет за развитието на нотариалната дейност в България. Плакетът бе връчен на нотариус Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на Република България.

18

Г-жа Мария Цачева, председател на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, получи наградата е за сериозния принос към практическото обучение на студентите от факултета.

19

Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България прие Почетния знак на Юридическия факултет за приноса на Съюза за обединяването на академичния състав и студентската общност. От Съюза на юристите в България Юридическият факултет бе награден с Почетна грамота с признателност и благодарност за хилядите обучени юристи, поставили основата на демократичното развитие на нашата държава и върховенството на правото.

20

Васил Ташев, представляващ издателство „СИБИ“, прие наградата за принос за реализирането на творческата активност на академичния състав на Юридическия факултет.

21

Издателство „Сиела“, представлявано от Веселин Тодоров, получи наградата за принос за достъпа на академичния състав и студентската общност на Юридическия факултет до съвременните правно-информационни системи.

В рамките на тържеството бе прочетен и поздравителен адрес от президента на България Румен Радев. В него се отбелязва, че в своята дълга и богата история Юридическият факултет е бил в центъра на значими събития, а неговите преподаватели и възпитаници са дали тласък не само на правната наука, но и на обществения живот и художественото творчество в нашата страна.

Факултетът има поводи за гордост, но и мисията да надгражда своята история, се казва още в адреса. Президентът подчертава, че именно тук е надеждата в настоящето и бъдещите поколения – в тяхното умение да устояват изградения авторитет със знание, ерудиция, професионализъм и нравствени качества.

Вярвам, че желанието на студентите да усвоят задълбочено правната материя и всеотдайният преподавателски дух са стожери на знанието. На тях се гради облика на Юридическия факултет като утвърден образователен, научно-изследователски и културен център с национален и международен престиж“, подчертава още президентът.

В края на поздравителния адрес Румен Радев пожелава на всички да бъдат вдъхновени от досегашния забележителен път на Юридическия факултет на Софийския университет и с ентусиазма на неговите първопроходци да устояват постигнатото с още успехи.

За изключителни заслуги за развитието на юридическото образование и правната наука и по повод 125 години от неговото създаване Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе удостоен с Почетния знак на Президента на Републиката.

По повод празника до академичната общност на Юридическия факултет бяха изпратени поздравителни адреси и от Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука в 44-тото Народно събрание; Екатерина Захариева, заместник-министър председател и министър на външните работи на Република България; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Борис Велчев, председател на Конституционния съд; Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд; Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд; Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България; Мая Манолова, омбудсман на Република България; полк. Димитър Фикиин, председател на Военно-апелативния съд; Центъра за обучение на адвокати и много други.

Празникът продължи с филм , заснет от студентите на Юридическия факултет по случай неговата 125-годишнина със съдействието на Университетската телевизия „Алма матер“ и с изпълнения на Софийския духов оркестър.

3a (3)

1
3

Филм за 125-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет.