Начало / Новини / Новини и събития / Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов

   
Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов

В Аулата на Ректората на Софийския университет при спазване на мерките с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 се проведе конференция на тема „История и съвременност на философията“. С научния форум катедра „История на философията“ при Философския факултет отбеляза шестдесетгодишнината на своите членове проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов, двама от най-проницателните историци на философията в научната култура на съвременна България.

На официалното откриване на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, представители на ръководството на Университета, деканът на Философския факултет проф. д.пс.н Соня Карабельова, председателят на Общото събрание на Университета проф. Веселин Янчев, преподаватели от различни факултети, студенти.

1

Конференцията бе открита от проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра „История на философията“, който приветства юбилярите и присъстващите в Аулата. Той подчерта, че 60-годишнината на проф. Каприев и проф. Йотов е повод за събитието, а причината е яркото присъствие на двамата във философския и интелектуалния живот на страната. Проф. Кънев благодари сърдечно на всички участници и гости на конференцията.

2

Ректорът на Софийския университет проф. Герджиков заяви, че за него е удоволствие да присъства на откриването на конференцията и отбеляза, че познава и двамата колеги от много години. Той пожела успех на научния форум и отбеляза, че списъкът с доклади е изключително интригуващ. Ректорът изтъкна, че професионалните занимания на проф. Каприев и проф. Йотов обхващат много области на философията и подчерта, че конференцията успява да покаже достатъчно широтата на това, с което Философският факултет се занимава.

4

Ректорът пожела успех на научния форум, както и на магистърската програма със сходно име и най-вече на двамата юбиляри. „Пожелавам им творческо дълголетие, за да можем дълго време да се радваме на това, което пишете и говорите пред нас“, каза в заключение проф. Герджиков.

8

Своя поздрав поднесе и проф. Карабельова, декан на Философския факултет, която изрази вълнението си да говори от трибуната за своите колеги, които по думите й са лицето на Философския факултет, лицето на Университета. Тя говори за личните си впечатления и работата с проф. Каприев и проф. Йотов, за респекта, който има към тях. Проф. Карабельова пожела на колегите си дълголетие.

5

Научният форум продължи с въвеждащо слово на проф. дфн Александър Кънев. Той подчерта, че проф. Каприев и проф. Йотов са сред водещите историци на философията у нас и в този регион на Европа. В изказването си той акцентира върху някои от постиженията им, благодарение на които те са се утвърдили като авторитетни учени.

6

Проф. Кънев изтъкна, че характерно за академичната кариера на проф. Каприев е същественият му принос за легитимирането и процъфтяването на силно пренебрегвани преди това полета на историко-философски изследвания. Първо, хронологично погледнато, това се случва с дисциплината философия на Средновековието и Ренесанса. По думите на проф. Кънев, заедно с фигури като Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Олег Георгиев и някои по-млади колеги, Георги Каприев има решаващ принос за създаването на една от малкото школи в родната хуманитаристика, имаща собствен, международно разпознаваем интелектуален профил. „Имам предвид културологично ориентираният начин на изследване на историята на философията, според който философията не е самодостатъчно и самоцелно, абстрактно усилие на разума, а специфична форма на живот, обхващаща, развиваща, извисяваща екзистенциалните интуиции и търсения на своето време“, подчерта проф. Кънев и допълни, че без впечатляващата енергия на проф. Каприев философската медиевистика у нас не би могла да бъде на това високо европейско ниво, на което е днес. Той добави, че в последните 30 години бяха създадени прекрасни условия за преподаване и изследване на философията на Средновековието и Ренесанса, а част от тези условия бяха осигурени чрез монументална преводаческа работа, съществено участие в която има и проф. Каприев, а друга част беше гарантирана от множество авторски текстове от членовете на школата. Ръководителят на катедра „История на философията“ обърна внимание специално на трудовете на проф. Каприев.

7

В словото си проф. Кънев отбеляза, че Георги Каприев съществено е допринесъл и за международното легитимиране на византийската философия като достойно поле на историко-философски изследвания. Той допълни, че проф. Каприев е чел лекции в много европейски университети.

Проф. Кънев изтъкна в словото и заслугите на проф. Йотов, като отбеляза, че неговият интелектуален труд има някои прилики с този на Георги Каприев. По думите му, те са свързани с пионерското усилие критическата теория да проговори на български език. Проф. Кънев припомни, че проф. Стилиян Йотов е превел и продължава да превежда основни текстове на редица ярки съвременни мислители, негов превод е удостоен с Годишната награда на Съюза на преводачите. Проф. Кънев и допълни, че характерен за проф. Йотов е интердисциплинарният подход към етико-социално-политическите проблеми на съвременността. Проблеми като съществуването на универсални морални норми и взаимодействията им с властови и стопански практики, критериите за справедлив и достоен живот, мултикултурализма, социалните неравенства и други.

„Философските концепции, от които Стилиян Йотов изхожда и развива по-нататък, задават интегрираща перспектива към постиженията на различни дисциплинарни полета като политология, социология, икономика, право и психология“, каза още проф. Кънев в своето слово и обърна внимание на монографиите на проф. Йотов. Той припомни, че изследването му „Етика и мултикултурализъм“ е номинирано за наградата на Христо Г. Данов за хуманитаристика. Проф. Йотов има принос и за новоевропейската философия.

По думите на проф. Кънев, проф. Йотов достойно се интегрира в една от най-значимите интелектуални мрежи в съвременния философски и социално-научен живот.

В своето слово проф. Кънев засегна множество въпроси за ролята на философията в историята, както и опасностите пред нея днес.

В заключение проф. Кънев заяви, че проф. Каприев и проф Йотов имат впечатляваща ерудиция, движат се свободно между различни епохи и различни перспективи вътре в тези епохи. „За мен е привилегия да сме в една катедра с Георги Каприев и Стилиян Йотов“, изтъкна проф. Кънев и им благодари сърдечно за цялостното им интелектуално и личностно присъствие, за тежестта, която придават на катедрата и специалността. Той им пожела здраве и отбеляза, че може би най-доброто предстои.

Конференцията продължи с доклади и дискусия.