Начало / Новини / Новини и събития / Възпитаник на Физическия факултет с високо отличие на американската Национална лаборатория Лос Аламос

   
Възпитаник на Физическия факултет с високо отличие на американската Национална лаборатория Лос Аламос

Ваня Йорданова е сред седемте учени и инженери, отличени като изявени сътрудници на Националната лаборатория Лос Аламос, САЩ, за 2020 г. Тя и нейният съпруг Валентин Йорданов са моторът на три мащабни симпозиума по слънчево-земни връзки ISROSES (International Symposium on Recent Observations and Simulations of the Sun-Earth System), проведени в България през 2006, 2011 и 2016 г. и събрали цвета на световната общност в тази научна област. И двамата са в управителния съвет и сред щедрите донори на сдружението "Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Ваня Йорданова е единствената отличена жена сред останалите шестима учени Танмой Бхатачаря, Томас Лайтнър, Джон Лестоун, Йозеф Матц, Кристофър Фонтес и Ралф Меникофф. Тя работи като старши изследовател в отдел "Космически науки и приложения" на Националната лаборатория Лос Аламос и има славата на експерт по космическата физика и космическото време – области, които са свързани с неблагоприятното въздействие на динамичната космическа среда върху човешките технологични системи. Ваня Йорданова е признат международен авторитет по геомагнитни бури, когато огромни количества енергия се пренасят от слънчевия вятър в космическата среда около Земята (магнитосферата). Разработила е най-съвременните модели на сложното взаимодействие между заредените частици и земното магнитно поле.

1-1

Ваня Йорданова изнася пленарен доклад на симпозиума по слънчево-земни връзки ISROSES-II, проведен през 2011 г. в Боровец, България

ISROSES

Плакат на симпозиума по слънчево-земни връзки ISROSES-I, проведен през 2006 г. във Варна, България

5-5

Отличените за 2020 г. сътрудници на Националната лаборатория Лос Аламос, САЩ.

https://www.lanl.gov/collaboration/fellows/index.php