Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведоха традиционните Климентови четения за млади изследователи

   
В Софийския университет се проведоха традиционните Климентови четения за млади изследователи

Климентовите четения се провеждат за осемнадесети път и се организират от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Събитието се проведе в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Заместник-деканът на Факултета по славянски филологии проф. д-р Гергана Дачева откри академичния форум и изрази задоволството си, че Климентовите четения са за млади изследователи. Тя подчерта, че това за пореден път доказва желанието на колегите от Катедрата по кирилометодиевистика не само усърдно да изследват собствените си полета, но да включват и младите колеги, които се обучават в катедрата и във Факултета по славянски филологии в своя професионален изследователски план. Проф. Дачева изрази увереността си, че работата по време на конференцията ще се увенчае с успех.

1

Ръководителят на Катедрата по кирилометодиевистика проф. дфн Анна-Мария Тотоманова също поздрави участниците в научния форум. Тя отбеляза, че вече близо две десетилетия в Софийския университет се провеждат Климентовите четения и това е благодарение на усилията на младата част на катедрата. Тя отбеляза че тази година конференцията е получила финансиране, което ще позволи да бъдат издадени докладите, а катедрата е осигурила и подаръци за участниците.

4

В Климентовите четения участват млади изследователи от Софийския университет, представител на Югозападния университет и БАН.

2
3