Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведе заключителна конференция на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”

   
В Софийския университет се проведе заключителна конференция на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”

В Заседателна зала 1 се проведе заключителна конференция по проект „Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма матер". Бяха представени резултатите от дейността на шестте научни програми, изследователските инициативи на отделни изследователски групи и резултатите от проведените конкурсни сесии за подкрепа на отделни изследователски дейности

При откриването на конференцията ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков не скри радостта си от провеждането на научния форум и изрази надеждата си, че Университетският комплекс по хуманитаристика ще продължи да функционира, за да подкрепи развитието на хуманитаристиката и изследователските дейности на толкова много екипи.

1

Проф. Иван Илчев, ръководител на проекта и ректор на Алма матер в периода 2007-2015 г., акцентира върху възможността за развиване на университетската изследователска дейност през периода на функциониране на Комплекса по хуманитаристика и утвърждаването на водещото място на Софийския университет на изследователски център в сферата на хуманитаристиката в България и Югоизточна Европа.

3

Конференцията продължи с представяне на резултатите на шестте научни програми: „Диалози на паметта“, „Регионални изследвания“, „Европейски изследвания“, „Диалогът Култура – език – медии“, „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ и „Академични диалози и иновации“.

Във втората част на научния форум акцентът бе върху резултатите от дейностите по различните изследователски проекти, реализирани в рамките на осемте години от дейността на Университетския комплекс по хуманитаристика, на изследователските групи и отделни изследователи.

4

Сред тях бяха Междууниверситетският център по археометрия към Алма матер, Центърът за регионални изследвания и анализи; перспективите пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество; Историко-географската информационна платформа Югоизточна Европа – HGIS SEE (фаза Тракия) ; проектът „Теламон“; Digital Medievalia; изследователския проект „Зографски дигитален архив“ в Алма матер и други.

2

Повече информация за конференцията може да бъде намерена на сайта на Университетския комплекс по хуманитаристика.

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ) функционира от месец декември 2009 г., като продължение на дейността на създадения през април същата година Институт за върхови докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа”, финансиран по проект на фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката.

Основната цел на УКХ е изграждането и утвърждаването на силнo и конкурентоспособно научноизследователско звено в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав и с активното включване на докторанти и студенти.