Начало / Новини / Новини и събития / Уъркшоп на тема "Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция"

   
Уъркшоп на тема "Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция"

Уъркшоп със заглавие Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция, организиран от екип на Софийския университет и Университета в Саарланд, беше одобрен за представяне на 55-та Годишна среща на Европейското лингвистично общество.

На 15.12.2021 г. научната комисия на 55-тата Годишна среща на Европейското лингвистично общество (55th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea - SLE 2022: https://societaslinguistica.eu/sle2022/ ) одобри с оценка 8,72 (от максимална 10) предложението за уъркшоп, разработено от екипа на проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“ с ръководител доц. д-р Мирена Пацева-Момова към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019“ към Министерство на образованието и науката, договор КП-06-Н40/11 / 12.12.2019).

Проблематиката на предложения уъркшоп (Lexical and fixed word stress: Representation, Production and Perception), който обхваща широк спектър от теми, свързани с акустично-фонетичните корелати на словното ударение, прецептивните характеристики на ударението при езици с подвижно и неподвижно словно ударение, усвояването на словното ударение в чуждоезиково обучение, фонологичните, фонотактичните и сегментните процеси, мотивирани от словното ударение, взаимодействието между прозодията, морфологията и лексикологията, предвидимите метрични характеристики и др., предизвика интереса и привлече участието на световноизвестни учени като Хари ван дер Хълст от Университета в Кънектикът, Донка Стериаде от Масачузетския технологичен институт, Митко Събев от Университета в Кеймбридж, Анти Ревитиаду от Аристотелевия университет в Солун, Катарина Цанер-Ритер от Университета в Трир, Бетина Браун от Университета в Констанц, Ксеня Богомолец от Университета в Окланд и други https://societaslinguistica.eu/sle2022/calls-workshop-proposals/ ). 55-тата Годишна среща на Европейското лингвистично общество ще се проведе в Букурещ през периода 24 – 27 август 2022 г