Начало / Новини / Новини и събития / Студентски научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения – Луиш Ваш де Камойш“ към Факултета по класически и нови филологии

   
Студентски научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения – Луиш Ваш де Камойш“ към Факултета по класически и нови филологии

По инициатива на Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ към Факултета по класически и нови филологии в периода (ФКНФ) между 28 май и 10 юни т.г. се проведе Студентски научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения“. Първото издание на семинара, който има стремеж да се организира ежегодно в специалност „Португалска филология“ на ФКНФ, бе посветено на творческия гений на ренесансовия поет Луиш Ваш де Камойш, прославил в епиката си планетарното начинание на португалските открития и неизчерпаем източник на вдъхновение за творци от следващи епохи.

Семинарът се проведе като поредица от уебинари, сруктурирана в две части. В първата част, с лектор проф. д-р Яна Андреева, студентите се запознаха със селектирания корпус и обсъдиха водещите тематични, формално-структурни и стилистични аспекти на текстовете. Илюстрирайки впечатляващото жанрово разнообразие на авторовата поезия, корпусът включваше както произведения от късносредновековните поетически жанрове, така и ренесансови композиции. Коментарът на текстовете се съсредоточи върху онези открояващи се в стиховете на Камойш теми, които надхвърлят времето си и правят звученето му особено актуално днес – противоречивостта и изменчивостта на човешката същност, бързопреходността на човешкото време, интересът към другия и към многообразието на раси и култури и, накрая, индивидът като гражданин на своята родина, но и като гражданин на света, какъвто самият Камойш е бил заради дългогодишното си скиталчество из Азия и Африка, където и написва голяма част от творбите си. Особен акцент в семинара бе поставен върху разглеждането на интертекстуалните връзки между творби на Камойш и образци на най-новата португалска поезия, като за целта бяха подбрани стихове на утвърдените съвременни поети Ана Луиза Амарал и Мануел Алегре, в които ясно звучи диалогът с поезията на Камойш.

Втората част от семинара, с лектор доц. д-р Весела Чергова, се проведе в две уебинарни срещи, след като студентите предварително се бяха запознали с избраните текстове, с техните художествени и тематични характеристики, както и ги бяха чели самостоятелно, но предимно наум. Практиката за декламиране на глас целеше да им разясни дихателните техники, подходящи за публична реч и за преодоляване на „сценичната треска“, да организира преливането на гласовете в рецитала, като се постара да проследи и конкретните артикулационни особености при учленяването на фонологичните сегменти, а именно алофоните на съскаво-шушкавата архифонема, напрегнатата вибрантна фонема, някои полувисоки гласни и носовите дифтонги в европейската правоговорна норма, а също така фразовото ударение при фонологичните синтагми и изграждането на интонационната мелодия на стиховете със съобщителен, въпросителен и възклицателен строеж, както и въвеждането на паузи с оглед да се потенциализира предаването на поетичното послание и емоционалните съдържания на стиховете на Камойш и на стиховете, вдъхновени от неговата поезия, като неизменно се набляга на изразността на личното изживяване на рецитиращия. Осъзнаването и използването на прозодичните характеристики на мерената реч допринася за художествения ефект и емоционалното въздействие върху публиката.

Резултатите от семинара бяха представени на честването на Деня на Португалия, Камойш и португалските общности във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, на което присъстваха посланикът на Португалия Н. Пр. г-жа Ана Мария Рибейро да Силва, директорът на Португалския културен център „Камойш-София“ г-жа Анаиза Гордино, студенти, преподаватели, докторанти и постдокторанти в специалност „Португалски филология“. Участвалите в семинара студенти Антоанета Стойчева, Гергана Радишева, Деница Урумова, Димитър Атанасов, Йоана Атанасова, Кирил Терзийски, Миряна Гатева, Михаил Марчев, Моник Борисова и Тереза Василева изнесоха поетичен рецитал със стихове на Камойш и на вдъхновени от него съвременни поети.