Начало / Новини / Новини и събития / Стартира строежът на новия Център за върхови постижения по проекта УНИТе

   
Стартира строежът на новия Център за върхови постижения по проекта УНИТе

На тържествена церемония бе поставено началото на строежа на новата сграда на проекта УНИТе. В нея ще се помещава Центърът за върхови постижения на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът предвижда лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др.

Триетажната сграда със сутерен ще бъде с обща застроена площ от почти 4000 кв. м. Тя ще бъде разположена в Кампус Лозенец на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на юг от Факултета по математика и информатика. Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от „Никмар кънстракшън“ ЕООД и са на стойност 6 599 400 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 11 декември 2020 г. с общ срок за изпълнение 700 календарни дни от откриване на строителната площадка. Сградата е проектирана от „Екса“ АД.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, кметът на София Йорданка Фандъкова, деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов, директорът на Изпълнителната дирекция Иван Попов, кметът на район Лозенец Константин Павлов, представители на академичната общност.

1-1

Проф. Ана Пройкова от Факултета по математика и информатика откри събитието и отбеляза, че този ден ще се запомни с първата копка на проекта, спечелил с най-много точки състезанието в конкурса на оперативната програма за наука, образование и интелигентен растеж.

2-2

Председателят на Управителния съвет и ръководител на проекта проф. Красен Стефанов разказа повече за проекта и сградата, която предстои да бъде построена. Той подчерта, че проектът се отличава от всички останали с това, че цели да създаде разпределена научна инфраструктура, която да обхване на практика цялата страна. По думите му освен в Софийския университет ще бъдат изградени подобни сгради и инфраструктури в Техническия университет в София, в Бургас, Русе и Шумен. Проф. Стефанов подчерта, че проектът е мултидисциплинарен, т.е. целта е да се използват съвременните методи, математиката, информатиката, информационните технологии за реализацията на много важни съвременни приложения в бизнеса и обществото, като за целта вътре в научната дейност на проекта са поканени много колеги от природонаучните факултети на Софийския университет – Факултета по химия и фармация, Физическия факултет и Биологическия. „Целта е да превърнем тази нова сграда в един много важен научен център, който да обслужва цялата научно-изследователска дейност в Софийския университет, както и чрез разпределената инфраструктура и в страната“.

3-3

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави всички и заяви, че само на това място се изграждат три сгради – две на Центъра за върхови постижения и една на Центъра за компетентност. Два от тези три центъра са в областта на информационните технологии, към тях се прибавя трети институт, който с много добро финансиране ще се занимава с големи данни и изкуствен интелект, посочи ректорът. „В тези най-важни и най-модерни области ще имаме три големи структури, финансирани с десетки милиони. Това е наистина много далеч от картината, която виждахме преди десет години, когато нямаше никакви средства за инфраструктура, за първи път в тази най-важна научна област имаме много големи възможности за успех“, каза проф. Герджиков и добави, че подобни мащабни средства трябва да се инвестират и в областта на биотехнологиите, защото това е другата втора голяма перспективна област освен информационните технологии.

„Много сме щастливи и сме много обнадеждени, че ще имаме успех, който ще бъде успех не само за науката, но и за икономиката и за обществото“, отбеляза още проф. Герджиков и пожела успех.

4-4

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков отбеляза, че за него в това събитие са важни две неща: първо, че едно запустяло място, което от десетки години бе необитаемо и неприятно, има шанс след няколко години да бъде център на науката не само в София, но и в България. Проф. Денков изрази надеждата си, че натрупването на институти на това място ще постави и Софийския университет, и българските висши училища на друго качествено ниво на европейската сцена: „Имаме абсолютно всички възможности това да се реализира, остават само две условия – едното е да успеем да привлечем още хора, защото институтите не са сградите, това са учените, които работят в тях, трябва да успеем да привлечем и учени от чужбина“. По думите на проф. Денков второто условие е тези сгради да не останат с огради между тях, а да бъдат един общ комплекс от научни институти, които работят заедно, заедно с Факултета по математика и информатика, заедно с колегите от Българската академия на науките. „Ако това се случи, София, България, ще изглеждат по съвсем различен начин. Това вече не е мечта, това е план за действие“, каза още министърът и пожела успех.

5-5

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поздрави екипа, подготвил проекта, за огромните им усилия и изрази задоволството си, че програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ вече дава своите плодове, защото тази програма е изключително важна и за града ни и за държавата. „Икономика, основана на технологиите и иновациите гарантира развитието на града, но гарантира и още нещо много важно – това е привличането на хората, на кадрите. София и България разполагат с много млади таланти. Вие го знаете по-добре от мен, защото това са вашите студенти, ваши специализанти“, каза още г-жа Фандъкова и отбеляза, че за да запазим тези таланти, за да насърчим да се развиват, трябва да имаме добра инфраструктура.

7-7

Г-жа Фандъкова изрази задоволството си, че запустелият терен ще се превърне в нещо не само приятно, но и изключително важно – в един кампус, в едно съсредоточие на научна инфраструктура. В заключение тя пожела успех на всички.

11-11

Кметът на община „Лозенец“ Константин Павлов изрази радостта си, че в рамките на няколко месеца получава трета покана за подобни обекти на територията на общината. Той заяви, че всяка една такава сграда, всеки такъв център допринася за динамичността и за жизнеспособността както на самия университет, така и на града около него. А градът има нужда от млади и динамични хора, които да се развиват.

12-12

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Наука, образование и интелигентен растеж“ Иван Попов изрази радостта си за напредъка на проекта. Той подчерта ролята на Софийския университет като водещ в България, но и като университет, който участва в няколко такива центрове и пожела успех на всички.

13-13

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов изрази благодарността си към хората от екипа на проекта за положените усилия и за свършената работа до момента. Той акцентира върху мястото, на което ще бъде изградена мрежа от научни институции, който се надява да не е просто нещо важно за студентите и преподавателите от Факултета по математика и информатика, а и за всички колеги от другите факултети. Място, в което бъдещите студенти ще се изграждат като бъдещите учени на страната ни, каза доц. Първанов.

15-15

В края на церемонията проф. Денков, проф. Герджиков, проф. Стефанов и г-жа Фандъкова символично направиха първата копка на новата сграда.

10-10

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 - „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водещата организация. Създаденият нов научно-изследователски комплекс ще създаде модерна среда за реализиране на целите на планираните научни работни пакети.

Проектът УНИТе предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. В проекта участват пет български университета: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – водеща организация, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.