Начало / Новини / Новини и събития / Срещи с национално представителни организации на работодателите

   
Срещи с национално представителни организации на работодателите

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков проведе три работни срещи с представители на работодателски организации. Те бяха посветени на обсъждане на възможностите и конкретните стъпки за развитие и разширяване на съществуващото партньорство.

На срещите присъстваха заместник-ректорът по информационни дейности и академичен състав на Алма матер доц. д-р Елиза Стефанова, функционалният ректор административна дейност проф. д-р Васил Маринов и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

1

На срещата с г-н Станислав Попдончев – зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара, и г-жа Светлана Дончева – ръководител „Център за управление на проекти“, бяха разгледани перспективите за участие на техни експерти в актуализация на съществуващи и създаване на нови учебни планове и програми, с акцент върху компетентностния модел и профили.

2

Разговорът с инж. Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, и неговите колеги Росица Стелиянова и Добрин Иванов, бе фокусиран върху съвместната работа за подготовка на кадри в приоритетни професионални направления от областта на природните и математическите науки.

3

На срещата с г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, и г-жа Беата Папазова - съветник европейска интеграция и проекти, ръководството на Софийския университет обсъди включването на Палатата и нейните членове в общи проектни инициативи.

Като общо мнение се очерта необходимостта от последващи конкретни действия за реализиране на идеите за намиране на синхрон между работодателите като потребители на кадри и Университета като висшето училище, което държи на качеството и се стреми да отговаря в максимална степен на очакванията на пазара на труда като покрива изключително широк спектър от специалности.