Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

   
Софийският университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021, приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерския съвет, Националният център за полярни изследвания към Софийския университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

Ще бъдат подкрепени проекти в следните научни области, определени в Националната програма за полярни изследвания:

  1. Науки за земята
  2. Биология и екология
  3. Медицина
  4. Геодезия, картография и ГИС
  5. Океанографски науки
  6. Инженерни науки
  7. Хуманитарни науки

Документите за конкурса можете да изтеглите тук:

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 4 юли 2018 г. (дата на получаване в деловодството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“)