Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Държавният културен институт към министъра на външните работи ще си сътрудничат в сферата на популяризирането на културноисторическото ни наследство

   
Софийският университет и Държавният културен институт към министъра на външните работи ще си сътрудничат в сферата на популяризирането на културноисторическото ни наследство

На 19 ноември 2020 г. беше сключено споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и Държавния културен институт към министъра на външните работи. Основната цел на споразумението е да бъде установено сътрудничество между двете институции при подготовката и реализацията на национално и международно значими културни и образователни инициативи.

Организациите се съгласяват да си партнират в организирането и провеждането на различни мероприятия и кампании за популяризирането на културноисторическото ни наследство по света, за представяне на конкретни научно-изследователски продукти като филми, книги, изложби и други, чрез българските дипломатически представителства.

6

По време на официалното подписване на споразумението проф. Анна-Мария Тотоманова, координатор на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, предостави като дарение последните и най-актуални издания, реализирани в резултат на изследователските дейности по програмата. Сред изданията са: „Речник на езика на Патриарх Евтимий”, том II „Патриарх Филотей (Кокин). Слово в неделята на всички светии“, Сборникът „Пътищата на балканските зографи” и „Книгата Григорий Цамблак”. Директорът на Държавния културен институт Снежана Йовева-Димитрова прие с благодарност дарените издания и пое ангажимент те да достигнат и до българистични центрове в европейски държави, чрез българските мисии.

5

Професор Тотоманова изрази своята благодарност за подадената ръка и заяви, че в настоящия момент е изключително важно българската култура и паметта за постиженията на българската държавност през вековете за запазването и разпространението на Кирило-Методиевото дело да бъдат популяризани по достъпен начин пред света и сключването на споразумението е много добра първа стъпка. По време на официалната церемония, бяха потвърдени и някои от първите съвместни дейности между партньорите, които предстоят. Събитието се състоя в галерия „Мисията“, където е разположена изложбата на Централна библиотека на Българската академия на науките – 170 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов.

1