Начало / Новини / Новини и събития / Шестнадесети международни славистични четения „Памет и история“ в славянските езици и литератури"

   
Шестнадесети международни славистични четения „Памет и история“ в славянските езици и литератури"

В Аулата в Ректората на Софийския университет започнаха Шестнадесетите международни славистични четения на тема „Памет и история“ в славянските езици и литератури". Международните славистични четения са научна конференция, която Факултетът по славянски филологии организира традиционно през година, а през 2024 г. шестнадесетото издание се провежда на 30 и 31 май 2024 г.

Участниците в научния форум бяха поздравени от заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова, която посочили, че славистичните четения са оставили забележима следа с постоянството на провеждането им и възможността да събират учени от Европа, а и извън пределите на континента ни, обединени от стремежа си за събиране на ново знание в областта на езика, литературата и културата на славянските народи.

11

Проф. Божанкова благодари на екипа, организирал четенията, за усилията да бъде намерена тема, която да провокира желание за участие и да предполага дискусии, задълбочено вглеждане в миналото и в сегашното на езиците и на творчеството, за съвременните средства за общуване и за разбирателство. „Защото такъв е смисълът на работата на учените като хора, отговорни за паметта на народите и културите си“, допълни проф. Божанкова. Тя посочи, че впечатляващото многообразие от теми обещава интересни и научно-ползотворни конферентни дни, срещи на мнения, споделяне на научни резултати и изследователски планове.

2

Заместник-ректорът специално се обърна с поздрав към младите учени, за които тези славистични четения са научен дебют. Проф. Божанкова пожела и на тях, и на всички участници да продължат да работят по винаги трудните и винаги благодатни теми за онова, което трябва да остане памет за бъдещето.

5

Накрая тя пожела успешна работа на конференцията, а на гостите - запомнящи се майски дни от красивата ни столица и паметни срещи в Софийския университет.

12

Деканът на Факултета по славянски филологии проф. дфн Амелия Личева изрази радостта си, че има възможността да открие славистичните четения и заяви, че за нея това е едно от най-важните събития, които организира не просто Факултетът по славянски филологии, а изобщо Софийският университет.

7

Проф. Личева посочи, че това е събитие, което вече има сериозна традиция, и на което се събират слависти от много престижни университети в Европа. „Това е място за диалог, това е място за обмен между представителите на славистиката“, каза още деканът на Факултета по славянски филологии и обърна внимание върху въпроса за преподаването на филологията като проводник на просвещенската традиция, като медиатор между европейското културно наследство и това, което може да ни помогне да си обясняваме съвремието. „Мисля си, че точно от това имаме нужда. От такъв тип опит да прехвърлим традицията към днешния ден и да се опитваме да мислим филологията като начин да обясняваме днешния ден, да даваме някакви визии за бъдещето“, каза още проф. Личева.

8

В словото си тя припомни, че на територията на Европа се води война за защитата на една независима държава от един агресор, от един диктатор. „Казвам това, за да вържа с темата на конференцията „Памет и история“. Именно паметта за това, което е било, паметта за ХХ век, в който Цветан Тодоров определя като най-голямото зло диктатурата, тоталитаризма, е нещо, което трябва да помним и да се опитваме днес чрез случващото се, да си дадем обяснение за това как можем да използваме уроците от миналото, как можем да използваме паметта, за да спрем тази повторителност, на която ние станахме свидетели“, заяви проф. Личева. Накрая посочи, че тя самата винаги е била привърженик на тези изследователи, които разглеждат историята като плод на езика, на интерпретациите – като Умберто Еко, като Райнхарт Козелек, като Пол Рикьор, които казват, че историята е огледало на литературата, че в историята важен е езикът, важен е обяснителният потенциал и тя може да ни помогне да обясняваме случващото се в съвремието.

6

Проф. Личева поздрави организаторите с избора на темата и изрази очакванията си, че ще се проведат изключително важни разговори и пожела успех.

10

Научният форум продължи с изнасяне на планираните доклади.

В програмата ще се включат 115 участници от водещите университети у нас, както и изследователи и преподаватели в престижни университетски и изследователски центрове в Полша, Словакия, Унгария, Германия, Украйна, Чехия, Сърбия и Хърватия. Темата през 2024 г. – „Памет и история в славянските езици и литератури“, провокира интереса на участниците преди всичко към промените в схващането за колективната памет в културната история на Централна и Източна Европа от 19 и 20 в. Всяко ново издание на Славистичните четения привлича вниманието с нелекото предизвикателство пред участниците и слушателите да преосмислят как специфично регионалното (националното) надскача своята регионална значимост в общуването с европейското културно наследство.

9

Програма