Начало / Новини / Новини и събития / Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура"

   
Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура"

В Конферентната зала в Ректората се проведе Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура". Събитието се организира от Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на научния проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“.

Семинарът бе открит от проф. Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология, който определи събитието като малък академичен празник, защото за първи път от година и половина катедрата провежда събитие на живо, и защото семинарът не е обикновен семинар, а за млади учени и докторанти, в рамките на проекта на катедрата „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“.

1-1

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова изрази задоволството си да присъства на семинара и заяви, че надеждата й е, че след приключването на проекта този семинар за докторанти и млади учени ще продължи. „Не знам дали със същата тема – тя е точно това, което всички обичаме да правим в нашия факултет – да се занимаваме с въпросите на идентичността, въпросите, свързани с различните езици, които ние преподаваме, а и се говорят по света, но в пресечната точка на културата и религията. Това наистина е много интересна тема“, каза проф. Данова. Тя изрази надеждата си, че докладите, подготвени за семинара, ще се превърнат скоро и в сборник, който ще бъде от полза и на останалите членове на академичната ни общност и в помощ на студентите от специалност „Арабистика“.

5-5

Проф. Данова поздрави организаторите за идеята за семинара, както и за организирането на един такъв проект, който да обедини изследванията на Катедра „Арабистика и семитология“. По думите й такова събитие показва накъде се развиват катедрата и изследванията в областта на арабистиката и семитологията. Деканът обърна внимание, че специалност „Арабистика“ е една от най-желаните от кандидат-студентите, а катедрата е една от тези, които имат най-значими научни приноси.

Накрая тя пожела на добър път на младите учени и докторанти и ги призова да следват примера на по-възрастните си колеги и да работят за развиване на науката в тази област, в която се чувстват най-добре и най-силни.

6-6

Доц. д-р Виктор Тодоров разказа пред присъстващите накратко за научния проект, който е под надслов „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“. В рамките на проекта са предвидени интензивни контакти между участниците в него. Доц. Тодоров подчерта, че вече са проведени много работни срещи и дискусии, и така са се оформили три тематични направления, които са заложени в програмата на семинара. Това са „Сакрално и профанно“, „Норма и практика“ и третата – „Приемственост и промяна“.

2-2

Програма на семинара