Начало / Новини / Новини и събития / Семинар „Качествени и количествени методи на изследване“ по проект за съвременни методи и методики в научните изследвания

   
Семинар „Качествени и количествени методи на изследване“ по проект за съвременни методи и методики в научните изследвания

В зала „Яйцето“ в бл. 4, кампус „Изток“ се проведе първият семинар на тема „Качествени и количествени методи на изследване” по проекта „Формиране на компетентости и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”). Лектори бяха доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

На семинара присъстваха докторанти и преподаватели от Философския факултет на Софийския университет, от Нов български университет и Института по публична администрация, както и от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“.

100

Доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова представиха основни качествени и количествени методи, които се използват за събиране и обработка на информация. Семинарът се осъществи при голям интерес от страна на докторанти и млади учени. По време на дискусията те изразиха добрите си впечатления и от полезността във връзка с методологията и методиката на техните изследвания в дисертационните им трудове. Те отчетоха напредък в усвояване на знания за методиките за научни изследвания и усъвършенстване на уменията за използване на съвременните методи за научни изследвания.

103
101