Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по английски език и изпит по биология продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

   
С изпит по английски език и изпит по биология продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в 243 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за който са подали заявления 1 277 кандидат-студенти.

Кандидат-студент изтегли вариант № 2 в присъствието на заместник-ректора проф. Ренета Божанкова, заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Милена Попова и председателя на изпитната комисия и ръководител на Катедра „Англицистика и американистика“ проф. Евгения Панчева.

Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази увереност, че са отлично подготвени и ще работят съсредоточено, съзнавайки отговорността, която стои пред тях, както и радостта и амбицията, които ги водят в Университета и ще бъдат с тях и през следващите години, когато ще бъдат студенти в Алма матер.

2

Проф. Панчева изрази силното си вълнение и заяви, че за катедрата и специалността днешният ден е празник. Тя пожела на кандидатите много успешна работа и ги увери, че са направили чудесен избор, явявайки се на изпита по английски език.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са:

„Философия“, „Философия (на английски език)“, „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Хебраистика“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“, „Английска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Португалска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Индология“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Африканистика (на английски език)“, „Химия и английски език“, „География и английски език“, „Биология и английски език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“; Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествена комуникация“, „Комуникационен мениджмънт“.

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по английски език може да се подават документи за прием в специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“, а с изпити по география и по английски език – в „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

Приемът в специалностите „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“ става и с успешно издържани изпити по английски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (I и II).

1

В 14.00 часа в 272 аудитория на Ректората започна и конкурсният изпит по биология, за който са се записали 593 кандидати.

В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, на декана на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков и на председателя на изпитната комисия и заместник-декан доц. Петя Христова кандидат-студенти изтеглиха темата „Делене на клетката. Значение. Видове делене. Митотично делене. Фази. Митотичен цикъл“ и тестови вариант № 1, по които ще пишат явилите се на днешния изпит.

3-web
4-web

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли“ в 130-годишния Софийски университет „Св. Климент Охридски“, пожела им успешна работа и ги призова да се съсредоточат и да съберат смелостта и знанията си, за да се представят отлично.

2-web

С успешно издържан изпит по биология се кандидатства в следните специалности:

„Оптометрия“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Екохимия“, „Биология“, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биотехнологии“, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Биология и английски език“, „Агробиотехнологии“, „Геология“, „Физическо възпитание и спорт“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

С изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалност „Фармация“.

1-web
5-web