Начало / Новини / Новини и събития / Публично обсъждане на актуализираната „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“

   
Публично обсъждане на актуализираната „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“

В Аулата на Софийския университет се проведе публично представяне и обсъждане на текущите резултати от приемането на актуализираната „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“.

Срещата бе организирана от Хумболтовия съюз в България, обединяващ български учени – стипендианти и носители на награди на германската фондация „Александър фон Хумболт“, съвместно с Министерството на образованието и науката на Република България.

На срещата присъстваха заместник-председателят на Комисията по науката и образованието в 44-то Народно събрание на Република България, г-жа Галя Захариева, зам.-министърът на науката и образованието проф. Иван Димов, съветникът по образование, наука и иновации на президента на Републиката г-жа Валентина Танева, завеждащият дирекция „Наука“ към посолството на Федерална република Германия в София г-н Йорг Шенк, директорът на дирекция „Наука“ към Министерството на образованието и науката д-р Милена Дамянова, ръководители и представители на академични институции от София и страната, хумболтианци и учени, представители на медии.

Целта на срещата бе постигането на по-добра прозрачност на планираното и извършеното от 7 юни 2017 година до настоящия момент, както и продължаването на един конструктивен диалог между отделните заинтересовани страни – учени, преподаватели, държавни институции и неправителствени организации.

1

Галя Захариева, заместник-председател на Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание, приветства присъстващите в залата и изрази радостта си, че има възможност да участва в срещата-обсъждане, както и да поднесе поздравителен адрес от името на председателя на Комисията по образование и наука към Парламента г-жа Милена Дамянова. Г-жа Захариева запозна накратко аудиторията с основните стартирали, а така също и с планираните от отговорните и контролиращи държавни органи дейности за подпомагане и развитие на българския научно-изследователски сектор в рамките на изпълнението на стратегията.

3

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов също благодари за поканата да участва в публичното обсъждане и изрази убеждението си, че диалогичната форма на общуване между държавата и академичната общност ще доведе до търсените позитивни и мотивиращи резултати в развитието на науката у нас, което е в интерес на цялата българска общественост и e категоричен държавен приоритет.

5

Проф. Георги Вайсилов, заместник-председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ и почетен член на ръководството на Хумболтовия съюз, представи доклад на тема „Основни цели, инструменти и механизми за оценка на изпълнението на НСРНИ“. В него той акцентира върху основните цели, инструменти и механизми за оценка на изпълнението на стратегията през изтеклата една година от актуализацията й.

2

В доклада си „Една година актуализирана НСРНИ: резултати и предизвикателства“ директорът на Дирекция „Наука“ към Министерството на образованието и науката г-жа Милена Дамянова запозна гостите на събитието с конкретните предприети и планирани мерки на министерството по отношение на стратегията, както и очертаващите се сериозни предизвикателства изследователския сектор у нас.

Срещата завърши с оживена дискусия, по време на която бяха отбелязани някои положителни тенденции към създаването на устойчива национална политика за подкрепа на научните изследвания в страната ни през последната година. В същото време бяха формулирани и редица проблеми, както и някои конкретни предложения за тяхното решаване, с цел да се набележат по-нататъшни действия за успешното изпълнение на Стратегията в интерес на българската наука като основа за развитието и напредъка на страната ни.