Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Младен Савов и проф. Стойчо Язаджиев са избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

   
Проф. Младен Савов и проф. Стойчо Язаджиев са избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст. Сред тях, в отделението по природоматематически науки, са проф. дн Младен Савов от Факултета по математика и информатика и проф. дфн Стойчо Язаджиев от Физическия факултет на Софийския университет.

Savov-400x514.-1jpg

Член-кореспондент Младен Светославов Савов е роден е през 1978 г. Той е един от плеядата млади лидери, които дават тон в съвременната стохастика, развивайки нови направления в областта на теория на вероятностите и стохастичните процеси. Развива и прилага нови методи, като използва удачно модерния апарат на функционалния анализ, специални функции, комплексен анализ, интегрални уравнения, Тауберови теореми, теория на разпределенията и целия арсенал на теория на вероятностите. Савов е успял да даде отговор на проблем от 60-те години на миналия век и да направи пробиви в решаването на отворени проблеми на Бенджамин и Берестики, Еванс и Винкел.

Чл.-кор. М. Савов (снимка: БАН)

 

 

115

Член-кореспондент дфн Стойчо Стоянов Язаджиев е роден е през 1972 г. Работи в областта на теоретичната и математическа физика. Научните му приноси са свързани с теория на гравитацията,релативистка астрофизика, космология и теорията на черните дупки.

Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследване на уравненията на Айнщайн и техните модификации). Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по математика и информатика на Българската академия на науките.

Чл.-кор. Ст. Язаджиев