Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дюн Иван Русчев и проф. дюн Атанас Семов бяха избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

   
Проф. дюн Иван Русчев и проф. дюн Атанас Семов бяха избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

Събранието на академиците избра нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“. Сред тях в отделение „Обществени науки“ са проф. Иван Русчев и проф. Атанас Семов от Юридическия факултет на Софийския университет.

252329214_4525395914162687_7162643885169105852_n

Член-кореспондент дюн Иван Русчев е роден през 1957 година. Научната му работа се отличава с аргументирането на оригинални тези във връзка с абстрактни теоретични понятия, от които се правят редица задълбочени изводи с приносен характер и значение за развитието на юридическата практика. Проф. Иван Русчев участва в ръководството на международни разработки – програми, включително програми на Европейския съюз, договори, проекти, съвместни изследвания. Той е изграден учен в областта на правните науки, с оригинално мислене, с вкус към дискусионните въпроси и към новите предизвикателства в юридическата наука. Познат е в правната общност с критичния си поглед по разнообразни теми от съдебната практика.

252407321_2018552891644801_3334854590903935297_n

Член-кореспондент дюн Атанас Марков Семов е роден през 1970 година. Той има голям принос за създаването и развитието на цялостно самостоятелно научно направление в българската правна наука: Право на Европейския съюз. Научните му трудове са посветени на най-важните за доктрината и за практиката научни и научно-практически проблеми на правото на ЕС.