Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Тинко Тинчев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. д-р Тинко Тинчев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Тинко Тинчев Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по математика и информатика и е забележителния му принос за развитието на факултета и в частност на катедра „Математическа логика и приложенията й“, за приноса му в развитието на Университета и за високите му научни постижения.

Проф. Тинчев благодари на колегите от катедрата, на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика и на Академичния съвет за удостояването му с високото отличие.

Проф. Тинко Тинчев е световноизвестен учен в областта на модалната логика. Неговите резултати поставят началото на ново и интензивно развиващо се направление в модалната логика, наречено хибридна логика, хибрид между съждителна и предикатна логика. Една от статиите му, съвместна с д-р Соломон Паси, има най-малко 108 цитирания.

1

Проф. Тинчев прави редица обобщения на модалните езици и съответните им логики. В международен план този подход към модалните езици е наречен „Extended Modal Logic“ и се асоциира със Софийската школа по модални логики, на която проф. Тинчев е един от създателите. Идеята за разширените модални езици дава материал за няколко докторски дисертации у нас и в чужбина (Горанко, Blackburn, de Rijke. Coimans, Venema).

Проф. Тинчев е двигателят на семинара по Некласически логики от дълги години, на който са обсъдени повече от 30 теми на дипломни работи. Ръководител е на магистърската програма „Логика и алгоритми“ за специалност „Математика“ от самото й създаване до 2014 г.

2

Има над 50 публикации в престижни международни списания и поне 318 цитирания. С неговата цялостна творческа и научна дейност на преподаване на най-високо ниво той допринася за издигане на авторитета на Факултета по математика и информатика и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Качествата на проф. Тинчев като международно признат учен и дългогодишен преподавател се допълват от таланта му да забелязва интереса на студентите към науката, да помага и стимулира тяхното развитие през годините на следване и ранните стъпки в науката, докато тези взаимоотношения се превърнат в колегиални и приятелски. Така той допринася за създаването на нови кадри и тяхното професионално израстване в Софийския университет. Свидетелство за това са работните срещи, организирани от проф. Тинчев в Софийския университет, които срещат учени от цял свят с техни колеги от Алма матер, в това число докторанти и студенти, на които той инициира сътрудничество по теми от общ интерес. Това непосредствено води до приобщаването на младите български учени към световната научна общност.

По различни проекти проф. Тинко Тинчев организира специализирани курсове за участниците - предимно докторанти и млади учени. Освен за развитието на образованието на преките участници в тези курсове, той стимулира професионалното израстване и допълнителна квалификация на своите по-млади колеги в Софийския университет, които в последствие подготвят нови научно задълбочени курсове.

В периода 2015-2019 година проф. Тинко Тинчев беше председател на Общото събрание на Софийския университет.