Начало / Новини / Новини и събития / Проектът SUMMIT бе представен на конференцията EuroClio

   
Проектът SUMMIT бе представен на конференцията EuroClio

Доц. д-р Николина Цветкова, преподавател в Софийския университет и установен изследовател по проекта SUMMIT в научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“, представи текущи резултати от сравнително изследване по проекта на международната конференция EuroClio. Конференцията, предназначена за преподаватели по история, отбеляза 30-то си издание между 25-27 април 2024 г. в София под наслов „(Be)longing: Confronting our Memories“.

Доц. д-р Цветкова е част от третото направление на научната група, което изследва релевантността и ценностите на университетите за бъдещето.

Изследването VASCAPE: Ценности, нагласи, умения и гражданска и политическа ангажираност цели да установи какви са връзките между ценности, нагласи и умения, от една страна, и гражданска и политическа ангажираност, от друга.

11-11

Фокусът е върху гражданската и политическата ангажираност и идентифицирането на някои от факторите, свързани с ангажираността на гражданите към демокрацията.

Работилницата се основа на сравнително изследване на ценностите на младите хора, интереса или незаинтересоваността към гражданския и политически живот. Чрез съвместни дейности участниците откриха резултатите за България, тестваха въпросника, разработен по проекта SUMMIT, потърсиха заедно начини за насърчаване на откритост, уважение към себе си и другите, гражданска нагласа и т.н.

22-22

Те бяха поканени да обмислят как образователните институции могат да насърчат активното гражданско участие на младите хора, търсейки отговори на въпросите „Кой съм аз?“, „Кой си ти?“, „Кои сме ние?“, „Накъде сме се запътили?“.

Участниците в работилницата бяха предимно преподаватели, лектори по история и граждански науки от различни образователни равнища от България, Сингапур, САЩ, Белгия, Нидерландия, Дания, Италия и други.

Проектът SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), е финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“.