Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви

   
Представяне на книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви

През 2021 година се честват 880 години от рождението на Низами Гянджеви – изтъкнат поет и мислител на азербайджанската и световната литература, един от най-големите поети на средновековния Изток.

2021 година е обявена в Азербайджан за година на Низами Гянджеви и по този повод на 15 декември 2021 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя представянето на книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви, организирано от посолството на Азербайджан в България, Института за литература „Низами Гянджеви“ при Националната академия на науките на Азербайджан, Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет “Св. Климент Охридски” в съорганизаторство с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

София Шигаева-Митреска

Събитието беше открито от директора на Центъра за азербайджански език и култура София Шигаева-Митреска, която разказа за азербайджанския поет Низами, който майсторски успява чрез поезията си да демонстрира реалните социално-политически, духовни, икономически потребности на своята епоха. Тя подчерта влиянието на Низами не само върху последващите велики поети на Изтока, но и отбележи ролята му в развитието на други видове изкуства като източна миниатюра и музика. Сред тях са били отбелязани такива творби като газели-романси на Узеир Хаджибейли и балет на Гара Гараев „Седемте хубавици“, както и миниатюри, публикувани в книгата.

Посланик Хюсейн Хюсейнов

С поздравителен адрес до участниците се обърна посланикът на Азербайджан в България Н. Пр. Хюсейн Хюсейнов, който отбеляза колко е била важна личността на поета в историята на азербайджанската и източната литература и колко е значимо българите да се запознаят с творчеството на този голям поет. Той изрази своята благодарност на преводача Димитър Христов за извършените от него преводи, благодарение на които Низами става по-близък до българските читатели.

1

В своя поздравителен адрес директорът на Националната библиотека д-р Красимира Александрова отбеляза, че е много удовлетворена от сътрудничество с азербайджанските колеги, като библиотеката нееднократно е била съорганизатор на подобни събития за популяризирането на азербайджанската литература в България.

Красимира Александрова

Тя разказа и за визитата си в Азербайджан, както и за визитата на директора на Националната библиотека на Азербайджан в София и откриването на кът на Азербайджан в библиотеката и изтъкна, че това е много важно за развитието на двустранните отношения в тази област.

3

Директорът на Института за литература „Низами Гянджеви“ при Националната академия на науките на Азербайджан акад. Иса Хабиббайли отбеляза, че Низами е бил един от творците на Източния ренесанс, както и основател на възрожденската литература в Азербайджан, майстор на думата, който за първи път създава сборник от пет поеми. По думите му той е първият, който запознава източната литература с идеалите на гръцката литература, като по този начин създава мост между източната и западната цивилизация. В произведенията на Низами призивите за равенство, братство, справедливост и свобода, както и човешката любов и духовност заемат много важно място.

проф. И.Панов

В своето изказване проф. Иво Панов, директор на Центъра за източни езици и култури на Софийския университет, подчерта важността на Низами Гянджеви в източната и световната литература, като отбеляза и приноса му особено към персийската литература.

проф. И.Саръиванова

Проф. Ирина Саръиванова, ръководител на Катедра „Тюркология и алтаистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, говорейки за поета, се спря върху влиянието на Низами Гянджеви върху османската и турската литература, като даде примери на конкретни автори и произведенията им.

Доц. Захра Аллахвердиева, водещ научен сътрудник в отдел „Низамизнание“ на Института за литература „Низами Гянджеви“, разказа за изследванията за творчеството на Низами, които са били направени в Азербайджан, като обърна внимание, че благодарение на тях са успели да докажат тюркския произход на поета, който през целия си живот е живял в древния азербайджански град Гянджа, в епохата, когато Азербайджан е един от културните центрове на Изтока.

Гергина Дворецка

Поетеса Гергина Дворецка, която е превеждала другия азербайджански поет Физули, направи сравнение между двама големи творци на азербайджанската литература, като отбеляза несъмнено влияние на Низами върху творчеството на Физули.

Димитър Христов 1

Поетът и преводачът на газелите на Низами на български език Димитър Христов разказа за процеса на работата си върху преводите.

В края на събитието София Шигаева-Митреска и Димитър Христов рецитираха няколко газели на Низами на азербайджански и на български език.

Книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви е много важна стъпка в запознаването и популяризирането на творчеството на поета сред българските почитатели на литературата.

2

Снимки: Архив Национална библиотека