Начало / Новини / Новини и събития / Подписано e споразумение по проекта "Сближаване чрез езика" за предоставяне на финансова помощ на Бакинския славянски университет

   
Подписано e споразумение по проекта "Сближаване чрез езика" за предоставяне на финансова помощ на Бакинския славянски университет

Проектът „Сближаване чрез езика“ е разработен от доц. д-р Бисерка Велева от Катедра „Западни езици“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет по предложение на Министерството на външните работи на Република България за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от страна на България на различни институции в Азербайджан.

На 16 декември 2021 г. посланикът на Република България в Баку Николай Янков и изпълняващият длъжността ректор на Бакинския славянски университет д-р Анар Нагиев подписаха споразумение за предоставяне на 40 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Сред целите на финансирания по линията на Българската помощ за развитие проект се изразяват в укрепване на капацитета на университета в сферата на изучаването на български език и изграждане на преподавателски подход ориентиран към нуждите на студентите в учебните програми по лингвистика и превод на БСУ. Значителна част от средствата ще бъдат изразходвани за модернизация и оборудване на Центъра за Български език в университета.

Двете страни отбелязаха, че проектът бележи ново начало за още по-близко партньорство и изразиха увереност в успеха и ползите от сътрудничество, свързано с изпълнението на проекта „Сближаване чрез езика“.

2

Отляво: посланикът на България в Баку Николай Янков и първият съветник Димитър Лилов. Отдясно: д-р Анар Нагиев, изпълняващият ректор на БСУ, проф. д.ф.н. Рафиг Новрузов - заместник-ректор и доц. д-р Бисерка Велева.

Доц. Велева вече трета година е командирована в Бакинския славянски университет (БСУ), Баку, където е първият лектор по български език, литература и култура в Азербайджан. След подписването на договора ректорският екип на Бакинския славянски универитет е взел решение да предложи името й за координатор от азербайджанска страна при организиране и реализиране на проекта.

4

Николай Янков, посланик на България в Баку (вляво) и д-р Анар Нагиев, изпълняващ ректор на Бакинския славянски университет