Начало / Новини / Новини и събития / Подписан бе договор за сътрудничество между Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ и Дигиталната национална коалиция

   
Подписан бе договор за сътрудничество между Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ и Дигиталната национална коалиция

На 25 януари 2019 г. беше подписан договор за сътрудничество между Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, представляван от чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, и Дигиталната национална коалиция, представлявана от г-жа Гергана Паси.

Страните се споразумяха да си сътрудничат за разработване и прилагане на креативни и рекреативни технологии чрез съвместна работа по реализация на програмни приоритети на двете страни; оказване на взаимна подкрепа и съдействие по логистика, организация, консултативна и методическа помощ при реализиране на съвместни проекти, както и сътрудничество в сферата на професионалната и практическа реализация на изследователи.

Договорът предвижда още обмен на експертизи и създаване на съвместни екипи от специалисти при разработване на общи идейни и проекти; популяризиране на съвместно получените резултати и привличането на трети страни с общ интерес; взаимна помощ с кадрови, информационен и материално-технически ресурс при взаимноизгодни условия и установен нормативен ред. Предвижда се още и разработване на иновативни продукти и популяризиране на културното наследство на България.

1