Начало / Новини / Новини и събития / Открита бе изложбата „Рестартирай – пресъздай“

   
Открита бе изложбата „Рестартирай – пресъздай“

На 2 ноември 2017 г. в изложбена зала „Вароша“ в Ловеч бе открита изложбата „Рестартирай – пресъздай“ по съвместен проект на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От страна на Софийския университет в изложбата взеха участие проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д-р Лаура Димитрова, д-р Венцислава Стоянова, д-р Красимира Дренска, Марина Стоянова, докторант, и студентите: Албена Иванова, Александър Хиновски, Анета Колева, Ани Димитрова, Десислава Митова, Карина Узунова, Кристина Върбанова, Малина Трайкова, Мария Пейчева, Марияна Желева, Цветелина Петрова, Иван Шуманов.

1

Участието на студентите от специалност „Изобразително изкуство“ и на докторантите, младите учени и преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика беше осъществено с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" на Софийския университет по проект ArtNet 2, с ръководител проф. д-р Лаура Димитрова.

2