Начало / Новини / Новини и събития / Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 24.11.2021 г. се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В съответствие с противоепидемичните мерки заседанието беше проведено в онлайн формат. В заседанието на върховния колективен орган на Университета участваха 336 регистрирани участници.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

  1. Промени в съставите на комисиите на Общото събрание;
  2. Годишен отчет на Ректора за състоянието на Университета;
  3. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет;
  4. Годишен отчет на Университетския обществен застъпник;
  5. Попълване на състава на Академичния съвет.

След гласуване предложената в предварителния дневен ред точка за промени и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет беше отложена за следващото присъствено заседание на Общото събрание.

Общото събрание прие годишните отчети на Ректора, Контролния съвет и Университетския обществен застъпник. В следващите дни членовете на Общото събрание ще проведат таен избор за попълване на състава на Академичния съвет на Софийския университет от квотата на студентите.

Ректорът на Софийския университет запозна членовете на Общото събрание с мотивите си да се кандидатира за президент на Република България. Той изрази готовност веднага да подаде оставката си, ако Общото събрание смята, че кандидатурата му е повлияла негативно на Софийския университет. Членовете на Общото събрание подкрепиха ректора и изразиха общо мнение, че трябва да продължи мандата си.