Начало / Новини / Новини и събития / Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 24.11.2021 г. ще се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заседанието ще бъде дистанционно в системата Moodle на Софийския университет. Материалите за заседанието са публикувани на вътрешната страница на сайта на Университета в рубриката „Общо събрание“.

Според „Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чл. 12, ал. 6 „Заседанията на Общото събрание са открити за членовете на академичната общност. Професорите, доцентите, главните асистенти и асистентите по основно трудово правоотношение с Университета, които не са членове на събранието, могат да присъстват и да участват в разискванията, без право да гласуват“.

Членовете на академичната общност, които не са избрани в Общото събрание на Софийския университет, но желаят да проследят работата на заседанието е необходимо да изпратят заявка на адрес os_su@uni-sofia.bg . Заявката трябва да бъде изпратена най-късно на 18.11.2021 г. и да включва трите имена, факултет, катедра, потребителско име за системата СУСИ и адрес на служебната електронна поща. На това основание ще бъде осигурен достъп до заседанието на Общото събрание.