Начало / Новини / Новини и събития / Общо празнуване на патронния празник Св. Климент Охридски на Софийския и Битолския университет в духа на европейските ценности и укрепване на добросъседските отношения

   
Общо празнуване на патронния празник Св. Климент Охридски на Софийския и Битолския университет в духа на европейските ценности и укрепване на добросъседските отношения

Софийският университет и Битолският университет, които от двете страни на границата, освен академичната мисия, споделят и името на книжовника, учителя, епископа, великия Св. Климент Охридски, тази година ще отпразнуват заедно патронния празник, който се чества на 25 ноември в Република България и 8 декември 2020 г. в Република Северна Македония.

Ректорите проф. дфн Анастас Герджиков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Сашо Коруновски от Университета „Св. Климент Охридски“ ще имат общи видео адреси и обръщения. Двата университета ще организират съвместна научна интердисциплинарна конференция на тема „Измерения на компетентността“ на 3, 4 и 5 декември в София, която чрез съвместен научен програмен и организационен комитет, с участието на много преподаватели с доклади и изследвания, в резултат ще доведе до издаване на съвместен сборник с доклади.

Засилването на академичното сътрудничество в навечерието на големия празник на двата университета е в духа на европейските ценности и допринася за укрепването на добросъседските отношения. Празникът за двата университета е повод и отлична възможност за изпращане на послания до академичната общност, което ще означава стимул за засилване на взаимното сътрудничество. Докато сближаването чрез образование, наука, създаване на положителен климат и благоприятно разбиране за по-голяма свързаност чрез обмен на знания, опит, но и обмен на млади хора, студенти и университетски персонал е един от взаимно договорените приоритети по време на срещата на върха на страните от Берлинския процес в София, на която и двете страни са в ролята на домакини.

Дейностите в чест на съвместния патрон, както и други допълнителни, които ще последват, се основават на подписания Меморандум за разбирателство и са част от споразумението, постигнато през март тази година по време на срещата между двете университетски делегации в София, на която от македонската страна присъстваха ректорът проф. д-р Сашо Коруновски и заместник-ректорът проф. д-р Марян Гюровски, а от българска страна – ректорът проф. дфн Анастас Герджиков и заместник-ректорът проф. дфзн Николай Витанов.

Всички тези групи дейности са във връзка с укрепването и насърчаването на двустранното сътрудничество: обмен на знания и опит, съвместна работа в повече области от общ интерес като преподаване, изследвания, съвместни публикации, обмен, мобилност на персонал и студенти, организиране на лекции на гост-лектори, съвместни събития, конференции, кръгли маси и други форуми, посещения на гостуващи професори и особено подготовка на кандидатстване с проекти и участие в съвместни проекти в рамките на европейски и други програми за съвместно академично и научноизследователско сътрудничество.