Начало / Новини / Новини и събития / Нов лабораторен комплекс беше открит в Биологическия факултет

   
Нов лабораторен комплекс беше открит в Биологическия факултет

В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официална церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамента „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по микробиологични изследвания, вирусологични изследвания, клетъчна и молекулярна биология, вивариум с физиологична лаборатория, In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

Новият лабораторен комплекс представлява модерна научно-изследователска структура с най-съвременно научно оборудване, което създава условия за работа и развитие на екипа от изследователи.

Основната дейност на комплекса ще бъде свързана с изследване на комплексни екстракти от лечебни и ароматни растения, техни фракции и метаболити по отношение на спектър от биологични активности, като антимикробна активност, антивирусна активност, in vitro и in vivo изследвания на клетъчно, органно и организмово ниво.

1-1

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, проф. д-р Нели Косева, заместник-министър на науката и образованието, екип от Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“ начело със Стефка Малиновска, заместник-кметът на Столична община Десислава Билева, кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов, Борислав Великов, член на Настоятелството на Софийския университет, проф. Владимир Димитров, ръководител на Центъра по компетентност, проф. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет, представители на академичната общност и гости.

2-2

Проф. Шишков приветства присъстващите на събитието и направи връзка между деня на откриването – Еньовден и наименованието на Центъра по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Той припомни, че финансирането се дължи на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и разказа накратко за бенефициентите. По думите му, проектът е започнал от 2017 г. и най-накрая се увенчава с един много добър край.

10-10

Самото заглавие подсказва, че това е център, чиято цел е пълно оползотворяване на богатството на нашата природа“, каза деканът и припомни, че има над 4000 различни растения, които обогатяват нашето биоразнообразие. За около 500 от тях се счита, че могат да бъдат използвани, а 200 са с икономическо значение. За съжаление, голяма част от тях се преработват за суровина или за изнасяне. Много малко от тях се използват за извличане на етерични масла, на някои други компоненти, които да се влагат. „Идеята на този проект е от една страна да се оползотворяват тези ценни растения, като се запазват, като тези растения, които са защитени и които изобщо е забранено тяхното събиране, да могат да се отглеждат ин витро и след това да се адаптират за производствени цели“, каза проф. Шишков и обърна внимание на ползите за малкия и средния бизнес, който се занимава с отглеждане на такива полезни видове. Освен всичко друго по този начин ще се запази и биоразнообразието в страната, няма да има нужда тези растения да се берат в различните находища, които все повече намаляват. По думите му всички тези продукти, които ще се произвеждат, ще могат да бъдат внедрени в медицински фитопродукти, в козметиката, в различни храни и прочие.

11-11

Проф. Шишков представи накратко Департамента „Биоактивност на продукти“, който се състои от няколко лаборатории - микробиологични изследвания, вирусологични изследвания, клетъчна и молекулярна биология, вивариум с физиологична лаборатория, In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

Проф. Нели Косева изрази задоволството си да приветства събитието и заяви, че познава проекта от самото зараждане на идеята за него и изказа надеждата си, че ще бъде реализиран успешно. „Мило е, когато мислим за това как да направим живота ни по-добър и по-красив. Защото ние оползотворяваме както лечебни, така и ароматични растения, и всички те допринасят за това животът ни да стане по-здрав, по-приятен“.

3-3

По думите на заместник-министъра този проект освен че съчетава толкова много интердисциплинарни изследвания, е и многопластов. От една страна, той сплотява и организира огромен научен потенциал, от друга страна са заложени такива важни послания в този проект, в които трябва да разчетем кодираното познание, което природата ни е дала за лечебните растения, ароматичните растения, как те да подобрят нашия живот.

12-12

Проф. Нели Косева изрази надеждата си, че проектът ще има много съществено място в кръговата икономика, в прехода ни към зелена икономика, ще бъде конкурентоспособен на много други съществуващи подобни сектори в чужбина и ще допринесе за конкурентоспособност на българската козметична, хранително-вкусова и лечебна индустрия. Накрая тя пожела успешна работа на всички.

4-4

В поздрава си към присъстващите Стефка Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“ на Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обърна внимание, че до момента постигнатите резултати по проекта са забележителни и допълни, че международни експерти оценяват потенциала на центъра като огромен в рамките не само на Европейския съюз. Тя изрази увереността си, че центърът ще привлече много млади учени, които ще пожелаят да правят научна кариера в България. „Това е една много добра инвестиция на държавата ни и на ЕС в наука, която ще подобри живота на всички нас. „Ние смятаме, че ключът към успеха са хората, добрият екип“, допълни г-жа Малиновска и заяви, че екипът на центъра е изключителен и пожела успех.

5-5

Заместник-кметът на Столична община г-жа Десислава Билева благодари от името на кмета Йорданка Фандъкова за това, че днес присъства на откриването на този изключително важен център за компетентност. По думите й Столична община се гордее с това, което прави Софийският университет и изказа своята благодарност и към екипа на оперативната програма, като подчерта, че заедно с университета се реализират два такива проекта. Те отправи благодарност и към Биологическия факултет: „За нас това е изключително важно, защото в последната година и половина в сложната обстановка с ковид, именно науката стои в основата на това да се преборим с всичко. Да бъдем всички заедно, здрави, за да можем да продължим да се развиваме в тази област“. В края на изказването си Десислава Билева благодари и на проф. Яна Топалова, благодарение на която вече имат над 15 квалифицирани кадри в един от най-модерните заводи за отпадъци на територията на Столична община и това сътрудничество продължава. В заключение г-жа Билева пожела успех на центъра и подчерта, че винаги могат да разчитат на съдействието на Столична община.

6-6

Ректорът на Софийския университет проф. Герджиков благодари на всички, допринесли за това, че вече може да бъде открита тази нова инфраструктура към университета. Проф. Герджиков обърна внимание, че наистина хората са ключът към успеха, но без апаратура също не е възможно да се постигне успех. „Деканът подробно разказа каква ще е ползата за науката, икономиката и обществото от това, което днес откриваме. Това, което той не каза много подробно, е че чакаме тази апаратура не от 2017 г., а в някои случаи повече от десет години“, каза ректорът и допълни, че ако имаме повече такива възможности, ще се развиваме по-добре.

13-13

Обръщайки се към колегите от Изпълнителната агенция, ректорът заяви, че в България вече има няколко центъра за върхови постижения в различни важни области, но няма в областта на биотехнологиите. „Надяваме се, че в следващия период това ще бъде наваксано, защото това е втората перспективна област според нас. Успех на всички!“, каза още ректорът.

7-7

Ръководителят на центъра проф. Димитров изрази радостта си от събитието и заяви, че за него това, което е направено в момента, е огромен успех. „Един сравнително малък екип направи нечовешки, бих казал, колкото и високопарно да звучи, усилия, за да стане това“, каза той и пожела успех.

8-8

Много се радвам, защото всяко такова място е магнит за хора, а където има хора – има град и той се развива. А там, където има наука – има бъдеще. Тук ще има хора, ще има бъдеще, градът ще се развива, ще работим заедно. Много съм радостен – поздравления“, каза кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов.

9-9

След приветствията от страна на официалните гости се състоя освещаване на Центъра от отец Сава, а проф. Анастас Герджиков, проф. Нели Косева, проф. Стоян Шишков и проф. Владимир Димитров прерязаха лентата на лабораторния комплекс.

14-14

След официалното откриване присъстващите имаха възможност да разгледат новите лаборатории и закупената апаратура.

16-16
15-15

Изграждането на лабораторния комплекс е реализирано със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране.

Бенефициенти на проекта са: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водещ партньор), Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН.

Репортаж на Телевизия "Алма матер"