Начало / Новини / Новини и събития / Научна сесия, посветена на 130-годишнината от рождението на проф. Тома Томов

   
Научна сесия, посветена на 130-годишнината от рождението на проф. Тома Томов

В Аулата в Ректората се състоя научна сесия, посветена на 130-годишнината от рождението на проф. Тома Томов – основател и двигател на специалностите „Френска филология“, „Италианска филология“ и „Испанска филология“ във Факултета по класически и нови филологии. Събитието се излъчи и пряко на канала на факултета в YouTube .

Събитието се организира от Катедра „Романистика“ и екипа по научен проект № 80‑10‑115 от 26.03.2021 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, „Съставяне на пълно библиографско описание и представяне на научните приноси в академичните трудове на проф. Тома Томов“.

Тома Томов е ръководител на катедрата по романска филология близо 40 години. Учил в Нанси и Париж, следвал романска филология в Римския университет, проф. Томов става емблематична за катедрата фигура. Чел е лекции в университетите на Падуа, Флоренция, Болоня, Рим. Курсовете му обхващат целия спектър от филологическото романистично знание: простонароден латински език; увод в изучаването на сравнителната граматика на романските езици; старофренската и новофренска граматика и литература; староиталианска и новоиталианска граматика и литература; староиспанска и новоиспанска граматика и литература; старопровансалска граматика; португалски език. Учен с многобройни публикации у нас и в чужбина; носител на офицерския кръст на Корона д’Италия и на други висши отличия.

1-2-3

Сесията, на която бяха представени резултатите от проекта, бе открита от ръководителя на Катедра „Романистика“ доц. д-р Георги Жечев, който накратко припомни за емблематичната за катедрата фигура проф. Тома Томов. Той говори и за екипа, участвал в проекта, за студентите, взели участие в него. Доц. Жечев отбеляза, че проектът е осъществен и със сътрудничеството с екипа на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, лично с директора доц. Анна Ангелова, която организира екип, подготвил пълна библиографска справка за проф. Томов.

Екипът на проекта и участниците в научната сесия бяха поздравени от декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, която заяви, че това е изключително събитие, което почита делото и паметта на един от основателите на днешната Катедра „Романистика“. Тя отбеляза, че споменът, паметта за хората, които са били в началото, които са направили възможно да има изучаване на езиците на културите на тези страни, да може следващите поколения студенти да продължат работата, е изключително важно. „Без тези хора настоящето нямаше да е такова, каквото е, нямаше да имаме така добре развити три специалности, които са стожери на Факултета по класически и нови филологии“, каза още деканът.

2-3-4

Проф. Данова цитира писателя Хенри Джеймс, който през 1910 година е помолен да напише есе на тема: „Има ли живот след смъртта“. Неговият отговор е, че има живот, ако човекът остави следа в хората, които са били до него, и ако в тяхното съзнание, в техните спомени този човек продължи да съществува. „Бих казала, че да, има живот, защото предаваме тези спомени. И затова ви поздравявам всички участници в проекта за тази идея – да си спомним отново за хората, които са дали началото, тласъка на три специалности, на катедра по романски езици и култури“, каза още проф. Данова и допълни, че ако го няма изследователският дух във факултета, ако няма такива проекти, дори най-голямото знание, което са ни оставили хората преди нас, ще бъде забравено. Тя изрази гордостта си от реализираната научна работа и пожела успех на всички.

Доц. д-р Георги Жечев разказа за работата на екипа и разкри любопитни факти, открити в някои от архивните документи на БАН. Например от времето 1051-1953 г., когато проф. Томов е бил завеждащ катедрата по романска филология. Доц. Жечев попаднал на календар на зимния семестър за 1952-1953 година, когато е водел дисциплините Френска литература до 17 век на френски език, старофренска литература, теоретична френска фонетика – 3 часа седмично, старофренски език със семинар, езиковедски профил, спецкурс по френска литература до 17 век за литературния научен профил. От 21 декември 1952 г. доц. Жечев е намерил сведения за седмичната заетост на преподавателите от катедрата по романска филология, както и бележка на декана на Филологическия факултет проф. Стойко Стойков, с която той разрешава на проф. Томов да чете съкратен курс по испански език в рамките на определения хорариум в спецкурса по История на езика. По думите на доц. Жечев, това са първите елементи към създаването на бъдещата специалност „Испанска филология“. Той разказа и за откритата от него автобиография на проф. Томов от 21 март 1953 г. Тя е била изискана от Комитета за наука, изкуство и култура за прилагане към кадровото досие. В нея се говори за много от неговите трудове и преводи, както и че владее девет езика – латински, старогръцки, руски, немски, английски, френски, италиански, испански и румънски.

11

Проф. дфн Весела Генова, ръководител на проекта, представи екипа – доц. Жечева, д-р Велинова, студентите Браяна Ракова, Ивана Сиракова – и двете от четвърти курс, Илина Иванова от трети курс и Никола Чушков, който в момента е студент в магистърска програма по медиевистика в Женева. Тя представи основните задачи по проекта и свършеното по тях. Създадена е пълна библиография на проф. Томов, както и изготвяне на 58 цифрови копия на най-съществените му трудове. Събрана е и организирана ясна, точна, проверяема и максимално обхватна информация за живота и делото на проф. Томов, за да може да се състави обхватна и качествена статия за него в онлайн енциклопедията Уикипедия. Това е с цел за максимално популяризиране на достиженията му. Създаден е и сайт на проекта

В научната сесия бяха представени и конкретните резултати – събраната информация и направените критични прегледи въз основа на тези задачи.

Сред присъстващите в Аулата бе и г-жа Багряна Беланже, студент на проф. Томов, която разказа лични спомени за него.

Научната сесия може да бъде видяна тук