Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“

   
Научна конференция „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“

На 16-ти и 17-ти декември се състоя онлайн конференцията „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“. На откриването доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, коментира значението на научните форуми за поддържането на „живеца в академичната литературоведска общност“, а също и успешността и перспективността на имагологията като подход както за различните изследователски полета, така и за преподавателската практика.

В рамките на Форума участие взеха около 40 утвърдени и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Университета в Донецк (Украйна).

Otkrivane

Работната програма беше разделена в девет секции. В рамките на първата беше поставен въпросът за Слънцето като образ в българската литература, а в докладите се разглеждаха произведения на Пенчо Славейков, Атанас Далчев, Никола Фурнаджиев, Найден Шейтанов и Йордан Радичков. Интензивна беше дискусията в рамките на втората секция, в която основен обект бяха идеологическите употреби на Слънцето в произведенията от края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век. Перспективите към проблематиката бяха доразгърнати от докладите, коментиращи художествени произведения от годините на Българското възраждане, междувоенния период и съвременността. В оживения разговор в рамките на тематично организираните секции върху религиозно-мистичните, фолклорните и чуждестранните интерпретации на Слънцето бяха набелязани нови изследователски теми.

Конференцията е инициатива на гл. ас. д-р Надежда Стоянова, хон. ас. д-р Владимир Игнатов, гл. ас. д-р Мария Маринова-Панова и д-р Мария Русева и се реализира като продължение на проекта „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016 – 2018).