Начало / Новини / Новини и събития / Награждаване на победителите в конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

   
Награждаване на победителите в конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

На 14 декември се проведе церемонията по награждаването на победителите в ХІIІ-то издание на Конкурса за образователно-програмни продукти, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За първи път в цялата история на конкурса по-голямата част от наградените са ученици, което е особено радващо и показателно за интереса, който имат учениците към разработването на различни софтуерни продукти и тяхното прилагане в образователния процес.

Председателят на комисията доц. дпн Милен Замфиров и доц. д-р Нели Димитрова връчиха наградите на победителите в следните категории:

Голямата награда на Конкурса за комплексно приложение на ИКТ в образованието получиха учениците Стефан Стефанов, Стилиан Монев и Бирол Бехатов за своя проект „Wolfram“, който представлява самоучител по математика за ученици от 5 клас. Създаден е с идеята да помага на младите ученици да учат математика по съвременен начин. Наградените са включили в своя проект всички уроци по математика за пети клас с обяснение на всеки урок. Приложението е на две платформи – за преносими устройства и за настолен компютър.

1

В категорията „Методика: екипна работа с ученици“ първа награда получиха учениците Александър Георгиев, Андрей Дичев, Виктория Владимирова, Владимира Дуновска, Зорница Алексиева, Лора Пехливанова, Ная Симеонова и техният учител Албена Кондева. Наградените в тази категория ученици са разработили тренировъчни упражнения за трети клас по различни учебни предмети – Човекът и обществото, Човекът и природата, математика, български език и музика. Тренировъчните упражнения са предложени във виртуална класна стая, в която всеки ученик със своя акаунт има възможност за достъп.

2

В категорията „Методика: Съдържание“ първа награда получи учителят Йорданка Илиева за мултимедийния образователен продукт „Втората световна война”. Продуктът включва кратки описания на исторически събития през периода 1939 – 1945 година, илюстрации, карти, учебни текстове. Анимирани исторически карти дават възможност по атрактивен начин да се онагледят държавите от двата военно-политически блока – Тристранен пакт и Антихитлеристката коалиция. В основата на ресурса са поставени неговите образователни функции, задоволяващи потребностите на учители, ученици и родители.

3

В категория „Методика: Интердисциплинарност“ първа награда спечелиха учителите Татяна Донева и Диян Печеняшки за мултимедийния продукт „Пътят на Ботевата чета, отразен в съвременната българска литература“. Образователният модел е предназначен за обучението по български език и литература и история и цивилизация в единадесети клас, задължителна подготовка. Продуктът съдържа седем части, свързани с дните от пътя на Ботевата чета, като за всеки ден освен историческа част е включено по едно художествено произведение и свързани с него въпроси към учениците, които са отправна точка на разсъжденията и дискусиите.

5

В категория „Методика: Оценяване“ първа награда получи учителят Лиляна Бенчева за три интерактивни теста по математика, информационни технологии и по математика за деца със специални образователни потребности, създадени с помощта на Visual Basic for Applications.

6

Наградените разказаха за своята мотивация при разработката на програмните продукти, използваните технологии за изработка и езици за програмиране и ги демонстрираха при голям интерес от аудиторията. В проведената дискусия участниците се обединиха около мнението, че подобни програмни продукти имат централно място в обучението на учениците.

7