Начало / Новини / Новини и събития / "Модели за професионално развитие в социалната работа" – среща с д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика

   
"Модели за професионално развитие в социалната работа" – среща с д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика

В 45-та аудитория в Ректората се проведе среща на преподаватели и студенти от специалност "Социални дейности" във Факултета по педагогика на Софийския университет със заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Темата на срещата бе "Модели за професионално развитие в социалната работа".

Събитието се проведе в рамките на традиционните Климентови дни в Софийския университет и бе посветена на 10-годишнината от създаването на катедра „Социална работа“. На нея присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, заместник-деканът на Факултета по педагогика проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, ръководител на Катедра „Социална работа“ във Факултета по педагогика, преподаватели и студенти.

Събитието бе открито от проф. Божанкова, която изрази радостта си, че е поканена на тази среща на колеги, приятели и съмишленици и която обещава да даде идеи и да начертае посоки за сътрудничество. Тя представи д-р Султанка Петрова и отбеляза, че тя е студент и докторант на Алма матер, който е направил важни стъпки в кариерата си. Проф. Божанкова добави, че за да успееш, е важно постоянство, работа, учене, контакти с преподавателите и високо съзнание за мисията, на която си се посветил: „Социалната работа, отговорностите, свързани с грижа за обществото като цяло и за всеки негов член поотделно, за всеки, който има нужда от помощ или съвет, това е вашата, скъпи млади колеги, бъдеща кариера“.

1

Заместник-ректорът подчерта още, че тази среща е свързана и с вече десетгодишното съществуване на Катедра „Социална работа“ във Факултета по педагогика на Софийския университет, която e с утвърден авторитет.

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова изрази благодарността си за организираната среща и лично към нейния научен ръководител проф. Албена Чавдарова. Тя накратко разказа пред студентите и преподавателите си за своя собствен избор да помага на хората и заяви, че всеки един, който тръгва по пътя на социалната работа, трябва да носи в себе си любовта, толерантността, уважението, милосърдието и съпричастността. Тя предупреди студентите, че ще бъдат изправени пред много човешки съдби, пред проблемите на хора с увреждания, на родители, които отглеждат деца с увреждания или възрастни хора. „Проблемите, до които ще се докосвате, ще бъдат ежедневни, ще бъдат трудни. Но вие трябва да имате достатъчна подготовка, за да можете да вземете правилните решения“, отбеляза д-р Петрова.

По думите на зам.-министъра, във времето на преход работата на социалния работник бе като че ли неглижирана, но според нея тази професия трябва да бъде поставена на пиедестал. Защото социалният работник има изключително важно значение за цялото българско общество и със своята професионална подготовка, със знанията си във връзка със законите, по които трябва да работи, да може даде помощ на тези, които се нуждаят от нея.

3

Д-р Султанка Петрова говори за трудностите и негативите на професията, но и за успехите, които студентите могат да постигнат. По думите й, когато човек иска да се развие в своята държава, когато има визия какво иска да постигне, той винаги може да го направи.

Зам.-министърът заяви, че в България има много европейски проекти, по които се работи. Министерството на труда и социалната политика работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която позволява изключително много възможности за кандидатстване по тези европейски проекти: „Когато човек има желание не само да се развива в своята професия, но и да бъде полезен, може да бъде малко по-активен, да се интересува и да се възползва от всички възможности“.

2

По време на разговора си със студентите д-р Султанка Петрова изтъкна необходимостта от квалифицирани специалисти, които да работят в социалната сфера и призова студентите да бъдат разумни, защото всяка една стъпка, която ще направят, трябва да бъде отговорна не само към тях, но и към хората, с които ще работят в бъдеще.

Заместник-министърът изрази радостта си, че аудиторията е пълна и че има толкова млади хора, които искат да се занимават със социална работа. Д-р Султанка Петрова отбеляза, че когато наистина носим тази съпричастност, когато познаваме мястото и ролята на социалния работник, на социалната дейност, на всички социални услуги, които се извършват, точно тогава и по този начин бихме могли да създадем добър капацитет, професионално подготвени кадри, които могат да бъдат в изключителна помощ на цялата социална система в страната.

4

Срещата продължи с дискусия, по време на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с кариерното развитие на социалните работници и необходимостта от допълване и осъвременяване на нормативната база. Студентите поставиха въпроса за назначаването на длъжност „социални работници“ хора без висше образование. Обсъдена бе демографската ситуация в България и държавната политика в тази сфера, като особен акцент беше поставен върху необходимостта от активни мерки за задържане в страната на младите хора, особено тези с висше образование. Студенти с увреждания от специалност „Социални дейности“ повдигнаха въпроси, свързани с образованието и професионалната им реализация. Общо беше желанието за задълбочаване на партньорството между държавната администрация и академичните институции. Срещата завърши с обща констатация за необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството с Министерство на труда и социалната политика и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.