Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“

   
Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“

В Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство започна двудневната международна конференция. Тя е организирана от Катедра „Икономикс“ на УНСС, Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания при Българската академия на науките.

Икономическите предизвикателства пред развитието на България, страните от региона и света непрекъснато се променят и налагат тяхното задълбочено познаване и анализ на процесите и явленията, които ги характеризират. Актуалността на избраната проблематика на конференцията се базира на сериозността на проблемите, които стоят пред страната и съвременния свят. Като фокус на конференцията са избрани тематичните направления миграция, глобализация, устойчивост, политики.

Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности в една динамична и променяща се бизнес среда между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика и политика.

На откриването на конференцията присъстваха проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство и ръководител на Катедра „Икономикс“, проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Деница Сачева, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д-р Искра Белева, зам.-директор на Института за икономически изследвания към БАН, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Сред гостите на откриването бяха още зам.-ректорът по научно-изследователска дейност на УНСС проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Стела Ралева, зам-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски, проф. д.ик.н Георги Чобанов от Стопанския факултет, представители на различни институции и университети, преподаватели, студенти.

1-a

Ректорът на УНСС проф. Стати Статев поздрави участниците в конференцията и благодари на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и на проф. д-р Александър Тасев, директор на Института за икономически изследвания към БАН, че са приели поканата да направят съвместно това събитие.

И това не е случайно, защото нашите корени са общи. Нашият първоосновател и първи ректор проф. Стефан Бобчев е бил професор на Софийския университет, той е и сред основателите на Българското книжовно дружество, което след това се превръща в Българска академия на науките. Така че ние в самия си генезис имаме фигура, която обхваща и трите структури и съм изключително благодарен, че век след това ние отново сме заедно и си обещахме да бъдем заедно“

Проф. Статев добави още, че настоящата съвместна конференция няма да остане инцидентна. Следващата година неин организатор и домакин ще бъде Софийският университет, за което той изказа благодарност и на доц. Седларски и на проф. Чобанов, а след това щафетата ще бъде поета от Института за икономически изследвания към БАН.

Проф. Статев заяви още, че на конференцията ще бъдат изнесени около 180 доклада в различните секции и посочи, че това е много добър атестат за такъв форум, заедно със значимото чуждестранно участие.

Ректорът на УНСС пожела успех на дискусиите и изрази убеждението си, че те ще доведат до нови решения, до нови предизвикателства пред изпълнителната и законодателната власт.

2

Деница Сачева, зам.-министър на труда и социалната политика, заяви, че конференцията е посветена на широка тема и със сигурност ще предложи възможност за интересни и задълбочени дебати за икономическите предизвикателства и подчерта, че особено голям интерес за Министерството на труда и социалната политика представлява темата за миграцията и по-специално трудовата заетост. В приветствието си тя заяви, че взаимодействието между икономическата наука и политическата практика трябва да се задълбочава, за да се намерят отговори на съвременните предизвикателствата пред пазара на труда и социалната система.

Зам.-министърът добави, че през следващите години на пазара на труда ще излязат хора, родени през 2000 г., които имат различен начин на мислене, култура и мотивация за трудова заетост и миграция. „Младите хора искат повече свобода и търсят възможности за работа без граници. Това поставя сериозни предизвикателства пред социалната система и законодателството“ .

Деница Савчева отбеляза, че разчита на резултатите от конференцията, с интерес ще се запознае с дебатите, представените гледни точки и евентуално предложените решения и пожела ползотворна работа на участниците в конференцията.

3

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков изрази удоволствието си да участва в откриването на научния форум. „Както каза проф. Статев, струва ми се естествено трите институции да бъдем заедно, винаги сме работели заедно“ каза проф. Герджиков и добави, че Софийският университет и УНСС обучават 20 % от студентите в България, което е една пета от общия им брой, а това означава голямо влияние върху младите хора. Той добави, че Българската академия на науките е естествен партньор във всички начинания, особено в научната сфера.

Сигурно сте забелязали, че едно научно откритие често се повтаря – в рамките на няколко години двама души, независимо един от друг, правят едно и също откритие. Което означава, че в много науки като природните и техническите, ако пропуснем някое откритие, ще е неприятно, но няма да е фатално, защото скоро някой ще открие нещо подобно, защото нещата вървят натам, когато се понатрупат достатъчно знания в една област. Вашата отговорност е много по-голяма. Вие сте представители на едни науки, чиято непосредствена приложимост в обществото е изключително важна и изключително спешна“ – каза проф. Герджиков. Той допълни, че дълги години са били подценявани неравенствата вътре в едно общество, но и неравенствата между обществата и ако не се намерят бързи отговори на проблемите, поставени в самото заглавие на конференцията, проблемите ще са големи за всички в световен мащаб.

Ректорът на Софийския университет изрази надеждата си, че огромният експертен капацитет, представен на форума, както и следващите конференции по тези теми, ще дадат нужните решения и ще насочат най-после в правилната посока.

В края на приветствието си проф. Герджиков пожела успешна работа на участниците във форума, като подчерта, че цялото общество се вълнува от темите, които разглежда тази научна среща. „Това не е просто научно експертно знание. Това е нещо, което стига до всеки от нас“.

4

Проф. д-р Искра Белева поздрави участниците в конференцията и им пожела успешна работа. Тя изрази надеждата си, че резултатите от научните им търсения следва да бъдат дискутирани, дебатирани, още повече, че именно в дебатите се раждат и онези идеи, които могат да бъдат работещите, истинските и които да дават основание за решаване на едни или други реални проблеми от икономическото и социално развитие на нашата страна.

По време на откриването на конференцията Огнян Траянов, председател на Националния съвет на българската мрежа на Глобалния договор на ООН връчи сертификати на проф. Анастас Герджиков и на проф. Стати Статев за присъединяване на Софийския университет и УНСС към Глобалния договор.

6
22