Начало / Новини / Новини и събития / Международен уъркшоп „Отношения в идейното поле (ideoscape): Близкоизточни студенти в Източния блок (от 1950-те до 1991 г.)“

   
Международен уъркшоп „Отношения в идейното поле (ideoscape): Близкоизточни студенти в Източния блок (от 1950-те до 1991 г.)“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на международния уъркшоп „Отношения в идейното поле (ideoscape): Близкоизточни студенти в Източния блок (1950-те до 1991)“. Събитието бе организирано от „Ориент институт“ Бейрут в сътрудничество с Катедрата по арабистика и семитология при Софийския университет. По време на събитието екипът на едноименния проект, финансиран от Фондация „Макс Вебер“, обсъди заедно със специално поканени гости междинните резултати от текущото научно изследване.

Събитието бе открито от декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, която изрази радостта си Алма матер да бъде домакин на толкова важна международна среща. Тя отбеляза изненадата си от факта, че изследвания на подобна тема не са правени до този момент. Проф. Данова се върна в спомените си от своите студентски години, когато е имала много колеги, идващи от Близкия Изток и Африка.

1-1

Деканът посочи, че се надява участниците в проекта да изкарат приятно времето си в София, а ползотворното сътрудничество да продължи, като след една успешна среща всеки си тръгне с повече знания по темата и нови идеи как това изследване може да се разгърне и занапред, какво още може да бъде свършено в изследването на тази така важна и интересна тема. В заключение проф. Данова пожела успех и ползотворен престой на всички в Софийския университет.

2-2

Присъстващите бяха поздравени и от проф. д-р Биргит Шеблер, директор на „Ориент институт“ Бейрут, която изрази радостта си да гостува в Софийския университет. В изказването си тя представи историята на института, както и основните цели и задачи на проекта. Проф. Шеблер запозна присъстващите и с междинните резултати от общото изследване.

5-5

Проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология отправи академично обръщение към колегията, което поради неговото отсъствие от София бе прочетено от Ана Минчева, докторант по арабско обществознание и ислямознание във Факултета по класически и нови филологии. В обръщението си, посветено на арабистиката в Софийския университет и взаимодействията на България с Близкия Изток и света на исляма, проф. Евстатиев запозна аудиторията с историята на ръководената от него катедра, като открои нейната все по-голяма разпознаваемост в международната наука. Той направи някои паралели между историята на близкоизточните изследвания и ислямознанието в България и Германия преди и след нейното обединение през 1990 г. през призмата на взаимовръзката между текстово ориентираните изследвания и ролята на социалните науки.

3-3

В академичното му обръщение бе откроена значимостта на избраната теоретична рамка, гравитираща около идеята за Арджун Ападураи „идейното поле“ (ideoscape), като бе загатната възможността за нейното свързване с концепцията на Дейл Айкелман за „социалната биография“ (social biography) – парадигма, позволяваща през призмата на „лични истории“ да се изследват цели сегменти от обществената структура. Проф. Евстатиев пожела на участниците в срещата успех, като подчерта, че Катедрата по арабистика и семитология е отворена и за по-нататъшно сътрудничество с „Ориент институт“ Бейрут.

4-4

Координаторът на проекта д-р Ала Ал-Хамарне от „Ориент институт“ Бейрут изрази вълнението си от факта, че е в София и изтъкна, че това е един от малкото градове в света, които нарича свой дом. Той отправи своята благодарност към проф. д-р Мадлен Данова за домакинството на събитието, както и към проф. д-р Симеон Евстатиев за това, че в изключително кратки срокове ръководената от него Катедра по арабистика и семитология е създала безупречни условия за провеждането на международната среща. В заключение д-р Ал-Хамарне пожела успех и ползотворна работа на всички участници в изследването.