Начало / Новини / Новини и събития / Лятна школа в Института за полимерни изследвания „Макс Планк“

   
Лятна школа в Института за полимерни изследвания „Макс Планк“

От 28 до 31 май 2018 г. в Института за полимерни изследвания „Макс Планк“ в Майнц, Германия, се проведе четвъртата лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В нея участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е един от партньорите в проекта.

Проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация на Алма матер, който е и координатор на проекта Materials Networking, информира всички участници за целите и задачите на проекта, както и за основните дейности. Участниците от Софийския университет посетиха специализираните лаборатории в Института „Макс Планк“ по ядрено магнитен резонанс, флуоресцентна спектроскопия, йонни лъчения, крио-трансмисионна електронна микоскопия, атомно силова микроскопия и имаха редица индивидуални срещи за дискусия върху теми от общ изследователски интерес с техните колеги от организацията-домакин.

MP

Школата бе организирана от д-р Калоян Койнов, ръководител на научно направление в Института „Макс Планк“ и асоцииран член на ръководния екип на проекта, и проф. Ханс-Юрген Бут, директор на Департамента по физика на междуфазовите граници и член на Надзорния комитет на проекта. Проф. Бут изнесе откриващата лекция на школата. Други лектори на събитието бяха проф. Катарина Ландфестер, директор на Департамента по физикохимия на полимерите, проф. Курт Кремер, директор на Департамента по теория на полимерите, проф. Пол Блом, директор на Департамента по молекулна електроника.

MP 2

Присъстващите имаха възможност да чуят лекциите на д-р Михаел Капл и д-р Стефан Вебер от Департамента по физика на междуфазови граници; д-р Денис Андриенко от Департамента по теория на полимерите; проф. Мартин Баумгартен, д-р Грациа Гонела и д-р Елън Бакус от Департамента по молекулна спектроскопия, както и проф. Кацуе Курихара – гост-изследовател от Университета в Тохоку, Япония.