Начало / Новини / Новини и събития / Конференция "Химията днес за утрешния ден"

   
Конференция "Химията днес за утрешния ден"

На 1 февруари 2019 г. в Аулата по проект "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" (BG05M2OP001-2.009-0028) се проведе научна конференция „Химията днес за утрешния ден“.

В научния форум участваха млади учени, докторанти, преподаватели и изследователи от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, Университет Барселона – Испания и Технологичния университет – Гданск, Полша.

Участниците представиха резултати от научноизследователската си работа под формата на 26 устни доклада, пет от които поканени, и 56 постерни съобщения в областта на химическите науки.

1

Конференцията бе открита от ръководителя на проекта доц. д-р Ивайла Панчева. Доц. д-р Кръстанка Маринова поздрави участниците от името на деканското ръководство на Факултета по химия и фармация.

В сутрешната сесия доклади изнесоха проф. Блажей Кудлак (Полша), проф. Серхио Мадурга, проф. Джорди Сирера, проф. Джорди Рибас и проф. Франсеск Мас (Испания).

3

Във втората сесия устни и постерни съобщения представиха българските участници във форума.

Част от научните резултати са реализирани с подкрепата на проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Репортаж на Телевизия "Алма матер":

 

 

 

4
2
6
5