Начало / Новини / Новини и събития / Изследвания на учени от Алма матер промениха традиционни парадигми в научната литература

   
Изследвания на учени от Алма матер промениха традиционни парадигми в научната литература

Научни изследвания на преподаватели от Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия при Факултета по химия и фармация на Софийския университет са отразени в наскоро издаден учебник по органична химия на Националния автономен университет на Мексико.

Глава първа на учебника „Реакции на електрофилно ароматно заместване“ съдържа библиография от 8 цитирани източника - четири учебника и четири статии от Лабораторията по компютърна химия и спектроскопия при факултета. Автори са проф. Борис Гълъбов, д-р Гергана Колева и колеги от Университета на Джорджия, САЩ.

Проведените изследвания водят до нови представи върху механизмите на един от най-важните класове реакции в органичната химия, като променят традиционни парадигми в научната литература.

1111

Capítulo 1

Reacciones de sustitución electrofílica Aromática (sear) en el benceno y sus Derivados

Bibliografía

Reacciones de sustitución electrofílica

Aromática (sear)

1) Isaacs, N.S.; Physical Organic Chemistry, Ed. Longman Sc & Tech, United Kingdom (UK), 1993.

2) Jones, R.A.Y.; Physical and mechanistic organic Chemistry, 2nd ed. Ed.Cambridge University Press in Cambridge [Cambridgeshire], New York. 1984.

3) Harris, J.M.; Wamser, C.C.; Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms.Ed. John Wiley & Sons, Inc. United States of America, 1976.

4) Sainsbury, M.; Aromatic Chemistry (Oxford Chemistry Primers). Ed. Oxford University Press. U.K., 1992.

5) Koleva, G.; Galabov, B.; Kong, J.; Schaefer III, H.F.; Schleyer, P.von R.; J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19094-19101.

6) Galabov, B.; Nalbantova, D.; Schleyer, P. von R.; Schaefer, III, H.F.; Acc. Chem. Res., 2016, 49, 1191-1199.

7) Koleva, G.; Galabov, B.; Wu, J.I.; Schaefer III, H.F.; Schleyer, P.von R.; J. Am. Chem. Soc., 2009,131,14722-14727.

8) Galabov, B.; Koleva, G.; Schaefer III, H.F.; Schleyer, P.von R.; J. Org. Chem. 2010, 75, 2813-2819.