Начало / Новини / Новини и събития / Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е включена в Пътната карта на ESFRI за 2021 година

   
Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е включена в Пътната карта на ESFRI за 2021 година

В края на месец юни 2021 г. форумът на ESFRI (Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура) включи RESILIENCE в Пътната карта за изследователска инфраструктура 2021. Това означава, че RESILIENCE ще заеме своето място в стратегическите изследователски инфраструктури на Европейското изследователско пространство и ще може да продължи мисията си за по-нататъшното развитие на изследователската инфраструктура за религиозни изследвания.

Първите усилия за изграждане на изследователска инфраструктура датират от 2016 г., те доведоха до стартирането на RESILIENCE през септември 2019 г. Оттогава RESILIENCE работи по проектирането на устойчива европейска инфраструктура за религиозни изследвания. Този дизайн се оказа зрял и беше успешно оценен от форума на ESFRI, което позволява на RESILIENCE да заеме своето място в стратегическите изследователски инфраструктури на Европейското изследователско пространство.

Характерно за инфраструктурния дизайн е, че включва както физически, така и цифров (отдалечен) достъп до знания за религията. Чрез тази инфраструктура изследователите, които работят в широката област на религиозните изследвания, ще бъдат подпомагани по много начини: те ще могат, наред с други неща, да имат достъп до повече ресурси, да подобрят своите цифрови умения, да участват в проекти, да популяризират своите изследвания и да продължат формирането на професионална мрежа. Също така други професионалисти, като тези, които работят в галерии, библиотеки, архиви и музеи, политици и представители на религиозни общности могат да се възползват от експертните знания, предлагани от RESILIENCE.

Поставянето в Пътната карта на ESFRI 2021 гарантира, че 13-те партньори от консорциума, координирани от италианската изследователска институция FSCIRE (Болоня), предприемат следващата стъпка, която се състои в разработването на подготвителната фаза на току-що одобрената изследователска инфраструктура, като например осигуряване на финанси за дългосрочна дейност и разпределение на задачите между партньорите. Новата изследователска инфраструктура е предназначена да подкрепя своите потребители в продължение на поне 34 години.

ESFRI

По този повод проф. Анна-Мария Тотоманова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която е и член на общото събрание на новата европейска инфраструктура, заяви, че е много важно Софийският университет да бъде част от този процес и да направи професионален принос за създаването на стратегическа изследователска инфраструктура на европейско ниво. Местният специфичен опит, богатството от изследователски ресурси и уникалното ни културно историческо наследство ще допринесе по този начин за глобални изследвания и ново разбиране на религиозните проблеми в съвременния свят.

Софийският университет изразява своята специална благодарност към Министерството на образованието и науката, което вече изрази подкрепата си за проекта RESILIENCE, който ще бъде от особено значение за дейностите по развитието на изследователската инфраструктура у нас, включително и чрез новия обект в Националната пътна карта за научна инфраструктура.